Naistentautien läheteohjeet ja konsultaatiot

Pyydämme toimittamaan lähetteet sähköisesti, mikäli mahdollista.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Lähettämisen syy
 • Raskaudenkeskeytyslähetteissä viimeisen kuukautisvuodon ajankohta
 • Potilaan sairaudet, lääkitykset, aiemmat leikkaukset, allergiat
 • Nykytilanne, oleelliset anamnestiset tiedot ongelmaan liittyen, gynekologinen status
 • Pituus ja paino
 • Mahdollinen kieliongelma (tulkin tarve), muut kommunikaatiorajoitteet (näkö-/kuulovamma)
 • Liikuntakyky (esim. pyörätuoli)
 • Ajantasaiset yhteystiedot (Huom! Tarkista potilaan puhelinnumero)
 • Raskaudenkeskeytyslähetteissä anna potilaan mukaan AB1-lomake poliklinikalle tuotavaksi (Älä mielellään lähetä sitä postitse!)
 • Jos kyseessä potilaan vapaa hoitopaikan valinta, tulee se mainita lähetteessä.
 • Jos potilas lähetetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, maininta maksusitoumuksesta ja sen voimassaoloajasta.

Päivystyslähetteet

Gynekologisten päivystyspotilaiden lähetteet lähetetään naistentauti- ja raskauspäivystykseen (RAPÄ).

Konsultaatiot

Pääsääntöinen konsultaatiotapa on kirjallinen konsultaatiopyyntö naistentautien poliklinikalle.

Kiireelliset konsultaatiot puhelimitse: