Naistentautien läheteohjeet ja konsultaatiot

Pyydämme toimittamaan lähetteet sähköisesti, mikäli mahdollista.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Lähettämisen syy
  • Potilaan sairaudet, lääkitykset, aiemmat leikkaukset, allergiat
  • Nykytilanne, oleelliset anamnestiset tiedot ongelmaan liittyen, gynekologinen status
  • Pituus ja paino
  • Mahdollinen kieliongelma (tulkin tarve), muut kommunikaatiorajoitteet (näkö-/kuulovamma)
  • Liikuntakyky (esim. pyörätuoli)
  • Ajantasaiset yhteystiedot
  • Jos kyseessä potilaan vapaa hoitopaikan valinta, tulee se mainita lähetteessä.
  • Jos potilas lähetetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta, maininta maksusitoumuksesta ja sen voimassaoloajasta.

Päivystyslähetteet

Gynekologisten päivystyspotilaiden lähetteet lähetetään naistentauti- ja raskauspäivystykseen (RAPÄ).

Konsultaatiot

Pääsääntöinen konsultaatiotapa on kirjallinen konsultaatiopyyntö naistentautien poliklinikalle.

Kiireelliset konsultaatiot puhelimitse: