Näönkuntoutuksen läheteohjeet

Näönkuntoutuksen asiakkaaksi näkövammainen pääsee lääkärin lähetteellä, jossa

  • todetaan näkövammaisuus, eli visukset parhaalla lasikorjauksella alle 0.3 paremmassa silmässä tai
  • näkökenttä kaventunut putkikentäksi tai
  • muista syistä näkövamman pysyvä haitta-aste on vähintään 50 prosenttia.