Neuro- ja vanhuspsykiatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Lähetteessä tarvittavat tiedot

1. Yhteystiedot

 • Potilas ja perhe
 • Yhteyshenkilö tai lähin omainen
 • Lähettävä taho

2. Tutkimukseen tai hoitoon lähettämisen syy tai tutkimuskysymys

 • Miksi osastotutkimuksiin, voisiko tutkia tai hoitaa polikliinisesti?
 • Lähettävän lääkärin arvio kiireellisyydestä

3. Nykytila

 • Nykyoireet
 • Fyysinen tila ja toimintakyky
 • Mahdollinen itsetuhoisuus, psykoottisuus
 • Omasta itsestä huolehtiminen
 • Ajankohtainen ongelma ja työdiagnoosi
 • Lääkitys ja äskettäin tehdyt lääkemuutokset
 • Muut mahdolliset hoitotoimet ja niiden vaikutus tilanteeseen

4. Aiempi ja nykyinen palvelusuunnitelma

 • Hoitokontaktit (psykiatrinen ja somaattinen)
 • Kotiavut ja kotihoito
 • Aiemmat tutkimukset ja hoidot (kopiot MMSE- ja CERAD-testeistä)

5. Mahdollisuus jatkohoitoon

6. Yhteyshenkilö (hoitoneuvottelut)

Konsultaatiot

 • Neuro- ja vanhuspsykiatrian toimenpidepoliklinikka
  apulaisylilääkäri, puhelin 03 311 63740