Neuro- ja vanhuspsykiatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Esitiedot sisältäen somaattiset sairaudet, hoidot ja toimenpiteet
 • Ajankohtainen toimintakyky, mahdolliset tukitoimet, asumismuoto, sosiaalinen verkosto
 • Aiempi psykiatrinen anamneesi ja lääkehoito, jos tiedossa
 • Ajankohtainen oireisto ja sen kesto (psyykkisen oireiston kuvaus sekä mahdolliset kognition muutokset)
 • Päihdeanamneesi
 • Mahdollisesti toteutetut hoitotoimet, tehdyt lääkemuutokset ja niiden vaikutus
 • Status (lisäksi esim. BDI/GDS, Audit)
 • Ajankohtainen lääkelista
 • Laboratoriokokeet ja mahdolliset muut tuoreet tutkimustulokset
 • Yhteystiedot ja tarvittaessa omaisten / yhteyshenkilön yhteystiedot

Vanhus- ja neuropsykiatrian poliklinikan (PVNP) lähetekriteerit

Konsultaatiot

 • yl Annamari Sorri, puhelin 050 552 9635
 • ayl Liisa Mykkänen, puhelin 050 401 5460
 • ol Jenni Raanti (muistisairauksien käytösoireet), puhelin 050 414 0705
 • ol Maria Varonen (muistisairauksien käytösoireet), puhelin 050 5217 522