Neurokirurgian läheteohjeet ja konsultaatiot

Lähetteet ja magneettikuvat lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Paperisen lähetteen mukana tulee lähettää myös CD-kopiona magneettikuvat. Lähettävän lääkärin tulee huolehtia, että lähetteeseen liittyvät TT- ja magneettikuvat todella ovat paperisen lähetteen mukana tai tulevat sähköisesti siirretyksi. Lähetettä voidaan harvoin käsitellä ilman kuvia.

Vain poikkeustapauksissa (esimerkiksi selvät kliiniset löydökset) potilaita otetaan neurokirurgian poliklinikalle ilman kuvantamisia. Aivo- ja selkäydinsairauksissa tarvitaan TT- ja/tai magneettikuvat. Kaula- ja lannerankapotilailla tulee yleensä olla magneettikuvat.

Konsultaatiot

Neurokirurgian etupäivystäjä vastaa päivystyskonsultaatiopuheluihin 24/7 numerossa 03 311 64636. Puhelinkonsultaatio on tarkoitettu vain päivystystilanteita varten. Päivystystilanteessa potilas tarvitsee hoitoa 24 tunnin kuluessa. Pelkkä lääkärin tarve järjestellä tai suunnitella potilaansa hoitoa ei ole aihe soittaa kiireiselle konsultille.

Muissa kuin päivystystapauksissa tulee käyttää paperista tai sähköistä konsultaatiota, joka lähetetään neurokirurgian poliklinikalle. Tällöin potilaan sairauskertomus ja kuvat ehditään tarkistaa asianmukaisesti.