Neurologian läheteohjeet ja konsultaatiot

Neurologian lähetteen kiireellisyyden arvioi lähetteen vastaanottava lääkäri. Kiireellisiksi arvioidut potilaat saavat tutkimukset ja käynnin kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Tamperelaisten potilaiden osalta on sovittu erikseen työnjaosta Hatanpään sairaalan neurologian yksikön kanssa.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Oireet ja löydökset sekä niiden kesto ja eteneminen
  • Ajankohtainen toimintakyky
  • Tehtyjen kliinisen tutkimuksen löydökset
  • Lääkitys
  • Aiemmat hoidot ja kuntoutukset

Konsultaatiot

Pääsääntöinen konsultaatiotapa on lähete tai soitto.

  • Päivystyspotilaiden konsultaatiot ympäri vuorokauden: 03 311 64413
  • Ajanvarauspotilaiden konsultaatiot vain virka-aikana: 03 311 66339