Neurologisen kehityksen erityisvaikeuksien läheteohjeet ja konsultaatiot

Lähetteen tekee aina lääkäri, joka on tutkinut lapsen.

Pyydämme toimittamaan lähetteet ensisijaisesti sähköisesti ja liitteet postitse.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Perheen yhteystiedot
  • osoite/osoitteet ja puhelinnumerot
 • Muut yhteystiedot: neuvola, päiväkoti, koulu
 • Koti- tai asiointikieli, tulkin tarve
 • Hoitopaikka
  • koti, päivähoito, muu
 • Tiedot lapsen tai nuoren varhaisvaiheista ja muista sairauksista
 • Tiedot lähisuvun sairauksista
 • Säännöllinen tai tarvittava lääkitys
 • Lähetteen syynä olevan oireen tai sairauden yksityiskohtainen kuvaus
  • alkuvaiheet, eteneminen ja nykytila tai
  • kohtausoireiden ennakko-/esioireet, oireiden eteneminen, kesto, tajunnanhäiriön aste ja jälkioireet
 • Lähettävän lääkärin tai perusterveydenhuollon tekemien tutkimuksen löydökset ja tulokset
  • kliininen status
  • kasvutiedot (neuvola- ja koulutarkastukset)
  • laboratorio-, kuvantamis- ym. tutkimukset
 • Lapsen jatkohoidosta vastaava lääkäri

Konsultaatiot

Kiireettömissä konsultaatioissa sähköinen lähete.

Puhelinkonsultaatiot virka-aikana: 03 311 66890 (lastenneurologian poliklinikka).