Oikeuspsykiatrian  ja tehostetun psykoosihoidon läheteohjeet ja konsultaatiot

Taysin oikeuspsykiatrian ja tehostetun psykoosihoidon vastuuyksikössä hoidettavat oikeuspsykiatriset potilaat tulevat osastolle joko omassa sairaalassa tehdyn mielentilatutkimuksen jälkeen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrääminä, tai potilaat tulevat jatkohoitoon muista oikeuspsykiatrisista hoito- ja tutkimusyksiköistä. Vaikeahoitoiset potilaat tulevat hoitoon muista psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköistä.

Poikkeustapauksissa osastoille voidaan ottaa hoitoon suoraan aiemmin oikeuspsykiatrisilla osastoilla hoidettuja potilaita psyykkisen tilanteen huonontuessa. Aiemmin hoidossa olleiden potilaiden ottamisesta hoitoon voidaan konsultoida yksikön ylilääkäriä.

Lisäksi osastolla hoidetaan aiemmin osastojen hoidossa olleita intervalli- eli jaksohoitopotilaita sekä toteutetaan mielenterveyslain edellyttäviä tarkkailujaksoja potilaille, jotka ovat siirtymässä avohoitoon mutta joiden osalta tahdosta riippumatonta hoitoa ei ole vielä voitu lopullisesti päättää. Oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon jatkamisesta ja päättämisestä tekevät päätöksen THL:n oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta sekä oikeusistuimet, eikä ratkaisua hoidon päättämisestä voida tehdä itsenäisesti oikeuspsykiatrian yksikössä.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Kaikista oikeuspsykiatrian ja tehostetun psykoosihoidon osastoille suunnitelluista potilaista tulisi mahdollisuuksien mukaan konsultoida yksikön ylilääkäriä puhelimitse.

Jos potilas tunnetaan osastolla ennestään, lähete voi olla suhteellisen yksinkertainen painottuen viimeisen hoitojakson jälkeisiin tapahtumiin, tilanteisiin ja oireisiin, jotka ovat johtaneet hoidon tarpeeseen. Lähetteessä on hyvä olla maininta aiemmasta oikeuspsykiatrisesta hoidosta sekä tiedot ajankohtaisista somaattisista sairauksista sekä ajankohtaisesta lääkityksestä ja sen toteutumisesta, viimeaikaisista muutoksista sekä muutossuunnitelmista.

Konsultaatiot