Opioidikorvaushoidon läheteohjeet

Riippuvuuspoliklinikalla tehdään opioidikorvaushoidon aloitukseen liittyviä arvioita ja hoitopäätöksiä.

Lähetteen tekemistä tulee edeltää riittävän pitkä arviointijakso kotikunnan palveluiden mukaisessa hoitoyksikössä, ja lähetteen tulisi olla potilaan tilanteeseen ja päihdehoitoon perehtyneen lääkärin tekemä. Katso opioidikorvaushoidon hoitoketju.

Nopeutettua prosessia sovelletaan tilanteissa, joissa potilaalla on henkeä uhkaava tai pysyvästi terveydentilaa merkittävästi heikentävä somaattinen sairaus tai vakava psykiatrinen sairaus, jonka hoidon toteutumista huumeiden käyttö vaikeuttaa. Lisäksi nopeutettua prosessia sovelletaan raskaana olevien kohdalla. Näissä tilanteissa lähetteen voi tehdä potilasta ajankohtaisesti hoitava lääkäri, ja raskaana olevien kohdalla myös neuvolan terveydenhoitaja.

Perusteet lähetteen tekoon

 • Todennäköinen opioidiriippuvuus ja pitempiaikainen opioidien käyttö
 • Vähintään yksi dokumentoitu vieroitushoito
 • Potilaalla on ymmärrys siitä, minkälaiseen hoitoon hän on sitoutumassa

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Perustiedot
  -Terveydentila: psyykkinen ja fyysinen, krooniset kiputilat, infektiotaudit
  -Säännölliset lääkitykset ja lääkkeiden käyttö
  -Perhesuhteet, asuminen
  -Koulutus, työhistoria, toimeentulo ja taloudellinen tilanne
  -Ajankohtaiset rikosoikeudelliset asiat
 • Päihdeanamneesi tarkasti kirjattuna
  -Päihdehistoria aineittain: käytön aloitusikä, käyttöfrekvenssi, käyttömäärät ja -tavat
  -Ajankohtainen päihdekäyttö
 • Aikaisemmat päihdehoidot, erityisesti opioidivieroitukset
  -Tarkat ajankohdat
  -Onko tiedot vahvistettu tilatuista papereista/potilastietojärjestelmästä tai Kannasta?
 • Nykyiset palvelut
 • Opioidikäytön todentaminen
  -Seulatulosten yksityiskohtainen kirjaus
  -Todetut vieroitusoireet aiemmilta vieroitushoitojaksoilta tai avohoidosta
 • Merkittävät laboratoriotulokset
 • Arvio diagnostisten kriteerien täyttymisestä
  -Opioidiriippuvuus
  -Muut riippuvuudet
  -Käytetyt strukturoidut kyselyt ja niiden tulokset, esim. SDS, SADD
 • Nykytila somaattisen ja psyykkisen voinnin osalta
 • Arvio toimintakyvystä ja kyvystä sitoutua hoitoon
 • Potilaan korvaushoitoon hakeutumisen syyt
 • Arvio korvaushoitolääkkeen valinnasta

Yhteydenotot

TeleQ-takaisinsoittopalvelu ma-pe klo 8.15-15.30, puhelin 03 311 59600.