Opioidikorvaushoidon läheteohjeet

Arviointi- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikalla tehdään opioidikorvaushoidon arviointeja ja hoitopäätöksiä.

Lähetteen tulisi olla mielellään päihdehoitoon perehtyneen lääkärin tekemä. Lähetteen tekemistä tulisi edeltää riittävän pitkä arviointijakso.

Raskaana olevien kohdalla lähetteen voi tehdä myös terveyskeskuslääkäri tai neuvolan terveydenhoitaja. Lähete on syytä tehdä kiireellisesti.

Perusteet lähetteen tekoon

 • Todennäköinen opioidiriippuvuus ja pitempiaikainen opioidien käyttö
 • Vähintään yksi dokumentoitu vieroitushoito
 • Potilaalla on ymmärrys siitä, minkälaiseen hoitoon hän on sitoutumassa

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Perustiedot: ikä, koulutus, asuminen, perhesuhteet, toimeentulo
 • Somaattinen ja psyykkinen vointi
 • Tiedot ajankohtaisesta päihdekäytöstä
 • Aikaisempi päihdehistoria
 • Aikaisemmat päihdehoidot, erityisesti opioidivieroitukset
 • Opioidikäytön todentaminen (huumeseulatulokset)
 • Potilaan korvaushoidon motivaation syyt
 • Maininta mahdollisesta maksusitoumuksesta