Ortopedian läheteohjeet ja konsultaatiot

Läheteohjeet

Kiireellisen lähetteen vaiva tulee olla sellainen, että se hoidetaan kiireellisesti. Kiireetön lähete voi odottaa hoitoa.

Lähetteestä on käytävä ilmi potilaan kattava anamneesi ja status. Mukana on lähetettävä lähetteen tekohetkellä otetut kuvantamistutkimukset.

Konsultaatiot

Ennen konsultaatiota kannattaa tutustua Käypä hoito -suosituksiin ja ottaa selvää potilaan perustiedoista, statuksesta ja anamneesista sekä varmistaa, että mm. röntgenkuvat on lähetetty Taysin järjestelmään.

Konsultaatiot puhelimitse. Huomaa, että nämä numerot ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön!