Päihdepsykiatrian läheteohjeet

Arviointi- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikalla tutkitaan päihteisiin eli alkoholiin, lääkkeisiin ja huumeisiin liittyviä sairauksia ja tehdään päihteisiin ja riippuvuuteen liittyviä hoidon tarpeen arvioita. Potilaat ovat pääsääntöisesti aikuisia, mutta poliklinikalle voi suunnitellusti ohjata myös alaikäisiä konsultaatioon.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Perustiedot: ikä, perhetilanne, asuminen ja muu ajankohtainen elämäntilanne
  • Tiedot ajankohtaisesta päihdekäytöstä
  • Päihdekäytön vaikutus fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan
  • Todetut sairaudet ja mahdolliset laboratoriotulokset
  • Ajankohtaiset päihde- ja psykiatriset hoidot
  • Lääkitys
  • Konsultaatioon lähettämisen syy