Plastiikkakirurgisen rintakirurgian läheteohjeet

Jos potilas tupakoi, tulee lähettävän lääkärin jo ohjata hänet lopettamaan tupakointi ja tarjota tukea (ryhmä, nikotiinikorvaustuotteet, lääkkeet) ennen lähetteen tekemistä. Tupakointitietojen puuttuminen elektiiviseen kirurgiseen hoitoarvioon lähetettäessä on peruste lähetteen palauttamiselle.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Perussairaudet ja lääkitykset
  • Allergiat
  • Tupakointi, alkoholin käyttö, verisairaudet
  • Työnkuva ja liikuntaharrastukset
  • Synnytykset, imetys, kuukautisten alkamisikä, vaihdevuosioireet ja HRT
  • Onko suvussa todettu rintasyöpää ja/tai munasarjasyöpää
  • Rintasairauteen liittyvät tiedot, mammografiakuvat sähköisenä ja patologin vastaukset
  • Kuvaus siitä, miten esimerkiksi kookkaat tai erikokoiset rinnat haittaavat potilaan elämää
  • Paino ja pituus, painonmuutokset: elektiivisiin  rintaleikkauksiin painoindeksi saa olla korkeintaan 32, rintojen pienennysleikkaukseen korkeintaan 30