Rannemurtuman läheteohjeet

Suurin osa rannemurtumista voidaan hoitaa perusterveydenhoidossa tai päivystyspoliklinikalla. Mikäli murtuman asento ei täytä Käypä hoito -suosituksen kriteerejä ja potilas kuuluu joukkoon, joka todennäköisesti saattaa hyötyä leikkaushoidosta, suositellaan ensisijaisesti puhelinkonsultaatiota Tules-päivystäjälle.

Mikäli konservatiivisen hoidon seurantakäynneillä herää epäily mahdollisesta tarpeesta leikkaushoidolla alle kahden viikon kohdalla vammasta, suositellaan puhelinkonsultaatiota Tules-päivystäjälle.

Mikäli konservatiivisen hoidon seurannassa murtuman asento ei täytä käypä hoito -suosituksen asentokriteerejä kipsin poiston yhteydessä, välittömälle lähetteelle ei ole tarvetta riippumatta siitä, kuuluuko potilas korkean vai matalan vaatimustason populaatioon. On olemassa mahdollisuus, että ranteeseen jää merkittävä toiminnallinen haitta. Toisaalta hyvin suuri osuus potilaista -- erityisesti matalamman vaatimustason potilaat -- tulee toimeen hyvin, vaikka asento olisikin röntgenkuvassa huono. Osalla ranne ei oireile lainkaan. Rannetta tulee aktiivisesti kuntouttaa 9-12 kuukauteen saakka, jotta voidaan todeta, millainen lopullinen tulos on. Potilas tulisi lähettää fysioterapeutin ohjantaan liikeharjoitteiden osalta ja tekemään lähete vasta tarvittaessa, jos potilas on oireinen 9 kuukauden kohdalla murtumasta. Ennen lähetteen tekemistä tulee myös varmistaa, että potilas on motivoitunut merkittävään kuntoutukseen mahdollisen leikkauksen jälkeen.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Yleistiedot
  • Vammamekanismi
  • Potilaan toimintakyky
  • Tiedot fysioterapian toteutumisesta
  • Rtg-kuva

Konsultaatiot

Akuuttitilanteessa puhelinkonsultaatio. Kipsin poiston jälkeen pääsääntöisesti kirjallinen konsultaatio.