Ranteen nivelrikon läheteohjeet

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Yleistiedot
  • Oireen kuvaus, sen kesto ja vaikutus työ-/toimintakykyyn
  • Maininta nivelrikon konservatiivisen hoidon toteutuksesta ja tehosta
  • Arvio perustautien, kuten reumataudit, osuudesta
  • Aiemmat rannevammat
  • Alle puoli vuotta vanhat ranteen röntgenkuvat (AP- ja sivu-)