Ravitsemusterapian läheteohjeet ja palvelut

Taysin ravitsemusterapiayksikkö tuottaa sopimusten mukaiset erikoissairaanhoidon ravitsemusterapiapalvelut Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja Vammalan sairaalassa. Valkeakosken sairaalassa on oma ravitsemusterapeutin toimi.

Hallinnollisesti Taysin ravitsemusterapiayksikkö kuuluu sisätautien vastuualueelle. Mikäli PSHP:n ulkopuolinen yksikkö haluaa tehdä lähetteen Taysin ravitsemusterapeutille, se toimitetaan Taysin sisätautien poliklinikalle ja lähetteeseen laitetaan lisätieto: ravitsemusterapia.

Potilaiden yksilövastaanotot osastoilla ja poliklinikoilla tehdään lääkärin tekemän lähetteen tai yksikössä sovitun hoitokäytännön perusteella. Osa Taysin ravitsemusterapeuttien vastaanotoista toteutetaan ryhmänohjauksena yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa.

Taysissa ravitsemusterapeutit toimivat kaikilla erikoisaloilla ja vastaanotot kirjataan lähettävän yksikön toiminnaksi. PSHP:ssa lähete ravitsemusterapeutille kirjataan RAV-näkymälle. Erityisen tärkeää on välittää tieto tehdystä lähetteestä vastuualueen ravitsemusterapeutille. Tiedon välittämiseksi on yksikkökohtaisesti käytäntöjä potilaskierrosta puheluun ja sähköpostirenkaaseen.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Ravitsemusterapiaan lähettämisen syy
  • Ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset lääketieteelliset tiedot
  • Pituus, paino ja mahdollisesti painon kehitys
  • Mahdollinen vajaaravitsemuksen riskin taso, esim. NRS-2002-menetelmän pistemäärä
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta tulevassa lähetteessä ravitsemushoitoon liittyvät laboratoriotulokset

Muut palvelut

Taysin ravitsemusterapiayksikkö tuottaa sopimusten mukaisesti Ravitsemusterapeutin työpäivä terveyskeskuksessa -tuotetta Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa.

Neuvoa esimerkiksi alueen ravitsemusterapeuttipalveluista voi kysyä sähköpostitse tai puhelimitse ravitsemussihteeriltä tai johtavalta ravitsemusterapeutilta. Taysin ravitsemusterapiayksikkö tarjoaa Taysin sisäisessä tuotannossa mielellään myös koulutustunteja ja suunnittelu- ja kehittämistunteja, joista yhteydenotot johtavalle ravitsemusterapeutille.

Terveyskeskusten ravistemusterapeuttien yhteystiedot

Ravitsemusterapiapalvelut Pirkanmaan terveyskeskuksissa