Reumaortopedian läheteohjeet ja konsultaatiot

Jänneruptuura, hermopinne ja virheasennon aiheuttama ihorikko ovat aina indikaatio kiireelliselle lähetteelle. Kiireelliseksi arvioidulle potilaalle järjestetään alustava leikkausaika valmiiksi jo lähetteen saapuessa.

Lähete tulee toimittaa mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, tehdyt kuvannat lausunnon lisäksi joko suoraan Tays PACSiin siirrettyinä tai cd:nä.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Perussairaudet ja niiden hoito sekä arvio potilaan yleisvoinnista
  • Havaitun ongelman anamneesi ja kliininen status lyhyesti
  • Tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset (kuvat mukaan, ei pelkkiä lausuntoja)
  • Toteutuneet hoidot ja hoitokokeilut
  • Aikaisemmat tiedossa olevat leikkaukset ko. alueelle

Konsultaatiot

Virka-aikana reumaortopedian apulaisylilääkäri Pirjo Honkanen: 03 311 65047. Mikäli hän ei ole tavoitettavissa, reumaortopedian poliklinikan kautta soittopyyntö reumaortopedille: 03 311 63080.

Päivystysaikana Tays ortopedian päivystys.