Reumatologian läheteohjeet ja konsultaatiot

Kuumeilevat niveltulehduspotilaat on lähetettävä sairaalatutkimuksiin ja hoitoon päivystyksellisesti.

Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat, joilla on työ- ja toimintakykyä haittaava tuore tulehduksellinen nivelsairaus tai systeemitaudin oireita (lämpöily, laihtuminen, keuhko-, munuais-, iho-oireet), jotka viittaisivat systeemiseen sidekudossairauteen tai verisuonitulehdukseen.

Suurinta osaa tulehduksellisista reumasairauksista voidaan tutkia ja hoitaa kiireettömästi avohoitokäynneillä.

Lähete tulee toimittaa mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, ja tehdyt kuvantamiset lausunnon lisäksi suoraan Tays PACSiin siirrettyinä tai cd:nä.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Perussairaudet ja niiden hoito sekä arvio potilaan yleisvoinnista
  • Hoitoon hakeutumisen syynä olevien oireiden alku, kesto, vaihtelu ja vaikutus toimintakykyyn
  • Selkäoireisella potilaalla tulehduksellisen selkäsairauden oireet
  • Ilmaantuneet yleisoireet
  • Objektiiviset löydökset (turvotus, painoarkuus, liikerajoitus) oireilevissa nivelissä, iholöydökset
  • Laboratoriotutkimusten tulokset, keskeisten kuvantamistutkimusten alkuperäiset lausunnot ja kuvat lähetteen liitteeksi
  • Tehdyt hoidot ja hoitokokeilut
  • Lyhyt yhteenveto konsultaatioon johtaneista päätelmistä

Konsultaatiot

Virka-aikana reumatologin konsultaatiopuhelin: 03 311 69818. Päivystysaikana Taysin sisätautien vastuualueen päivystäjä tai Acuta.