Riippuvuuspsykiatrian läheteohjeet

Riippuvuuspoliklinikalla teemme erityisosaamista vaativia psykiatrisia ja päihdearvioita sekä erotusdiagnostisia arvioita silloin, kun potilaalla epäillään olevan samanaikaisesti vakava psykiatrinen häiriö ja riippuvuussairaus. Potilaat ovat pääsääntöisesti aikuisia, mutta poliklinikalle voi ennalta sopien ohjata myös alaikäisiä konsultaatioon. Kts. lisäksi erillinen opioidikorvaushoidon läheteohje.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Psykiatrinen ja tarvittaessa somaattinen anamneesi: todetut sairaudet, lääkitykset, laboratoriotutkimukset, tiedot aiemmasta hoidosta
  • Ajankohtainen psykiatrinen status
  • Päihdeanamneesi: tiedot kaikkien päihteiden käytöstä ainakin viimeisen vuoden ajalta, tiedot aiemmista vieroitus- ja päihdehoitojaksoista, laboratoriotutkimusten ja huumeseulojen tulokset
  • Ajankohtaiset päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat
  • Sosioekonominen tilanne, lähiverkoston kuvaus
  • Muut mahdollisesti huomioitavat asiat
  • Konsultaatioon / hoitoon lähettämisen syy

Yhteydenotot

TeleQ-takaisinsoittopalvelu ma-pe klo 8.15-15.30, puhelin 03 311 59600.