Sastamalan psykiatrian viikko-osaston läheteohjeet

Sastamalan psykiatrian viikko-osastolle tullaan lääkärin lähetteellä. Osasto palvelee koko sairaanhoitopiirin aluetta.

Tarkempia tietoja antaa ylilääkäri Kirsti Nurmela

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Potilaan nimi, puhelinnumero, kotiosoite, kotikunta
  • Potilaan ammatti, onko työssä, koulussa, sairauslomalla (kesto) tai eläkkeellä (kesto)
  • Tiedot asumisesta ja läheisistä: lähiomainen tai muu läheinen tai sen puute; jos hoidossa on alaikäisiä lapsia, miten heidän hoitonsa on järjestetty (tarvittaessa lastensuojeluilmoitus); ongelmat yhteydenpidossa läheisiin
  • Lähettävän lääkärin yhteystiedot ja arvio lähetteen kiireellisyydestä
  • Lähetteen pyyntö (tutkimus, hoito), toivotaanko osastohoitoa (miksi) vai voisiko tilannetta arvioida poliklinikalla
  • Ajankohtainen ongelma (työdiagnoosi), oireet (myös mahdollinen psykoottisuus, itsetuhoisuus tai aggressiivisuus), laukaisevat tekijät ja kuvaus toimintakyvystä
  • Nykyinen avohoitokontakti ja muut hoidossa mukana olevat ammattilaiset (mielellään yhteystietoineen) ja myös somatiikan osalta
  • Toteutetut hoito- ja tukitoimet, lääkemuutokset ja niiden vaikutus, ajantasainen lääkelista
  • Aiemmat somaattiset ja psykiatriset sairaudet ja niiden hoidot, mahdollinen päihteiden käyttö
  • Lähettävän lääkärin mahdollisuus huolehtia jatkohoidosta