Selkäkipujen läheteohjeet

Jos potilaalla on sietämätön alaraajaan säteilevä kipu, totaali hermojuurihalvaus ja/tai caudaepäily, hänet lähetetään välittömästi Acutaan.

Pahasta pitkittyneestä (4–5 viikkoa) iskiaskivusta kärsivä potilas lähetetään kiireellisesti (1–28 vrk) ortopedin arvioon. Seisten otettu natiiviröntgenkuva ja lannerangan MRI-tutkimus jouduttavat asian hoitoa merkittävästi.

Mikäli potilaalla on sitkeä jatkuva tai intermittoiva lanneselän kiputila, jossa pahin vaiva on lanneselässä, hänet ohjataan fysiatriseen polikliiniseen arvioon kiireettömällä lähetteellä. Valmiiksi otettu LS-rangan natiivikuva ja MRI nopeuttaa erikoislääketieteellistä orientoitumista.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Interaktiiviset selkälähetteet ovat Duodecimin Terveysportissa:

  • Selkälähete: kiireetön hoito
  • Selkälähete: päivystys ja kiireellinen hoito

Teknisistä syistä johtuen strukturoitu lähete ei toistaiseksi ole käytettävissä Terveysportissa.

Täytetyn lähetteen sisältö muuntuu automaattisesti tekstiksi, jonka voi kopioida tietokoneen työpöydälle ja liittää lomakepohjalle.

Tärkeintä on, että lähettävä lääkäri kuvaa oleelliset omat löydöksensä mallilähetteen esimerkin mukaan. Orjallista mallin noudattaminen ei ole. Pyydämme toimittamaan lähetteet sähköisinä aina kun mahdollista.