Silmätautien läheteohjeet ja konsultaatiot

Tays Silmäkeskus on laatinut rakenteiset lähetepohjat harmaakaihi- ja glaukoomapotilaille. Pohjia voidaan käyttää sellaisenaan tai muistilistana lähetteitä laadittaessa. Tiedot tarvitaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden määrittämistä varten. Mikäli lähetteen tiedot ovat puutteellisia, palautamme ne täydennettäväksi.

Hoitoon pääsyn kriteerit ja Käypä hoito -suositukset

Lähetteitä laadittaessa tulee noudattaa kansallisia hoitoon pääsyn kriteereitä.

Käypä hoito -suositukset:

Käypä hoito -suositukset on julkaistu ja linkitetty Duodecimin Terveysporttiin ja siellä oleviin tietokantoihin. Nämä linkit toimivat vain, mikäli lukijalla tai hänen taustaorganisaatiollaan on käyttöoikeus Terveysporttiin.

Luomileikkauskriteerit

Luomileikkaukseen tulevien potilaiden lähetteistä tulee käydä ilmi leikkauskriteeristön täyttyminen. Lähetteeseen tulee liittää valokuva.

Lippaluomi

 • Ylimääräinen iho painaa yläluomia siten, että yläluomet kääntyvät sisäänpäin ja ripset tai roikkuva iho hankaavat silmää
 • Iho peittää näkökenttää tulemalla alle 2 mm:n päähän mustuaisaukon keskikohdasta. Huom. otsan nostaminen voi suurentaa mittausta
 • Yläluomella esiintyy ihohaavoja tai tulehduksia hautumisen vuoksi
 • Potilaalla on muu vastaava lääketieteellinen haitta

Kulmakarvan roikkuminen

 • Kulmakarvan roikkuminen painaa yläluomien ihoa niin alas, että lippaluomen leikkauskriteerit täyttyvät
 • Roikkuminen on vamman tai sairauden, esimerkiksi kasvohermohalvauksen tai Meretojan taudin aiheuttama
 • Potilaalla on muu vastaava lääketieteellinen haitta

Riippuluomi

 • Yläluomen reunan etäisyys mustuaisaukon keskipisteestä on alle 2 mm
 • Alaspäin katsoessa silmät sulkeutuvat lähes täysin
 • Ero alaluomen reunasta yläluomen reunaan eri silmien välillä on yli 3 mm
 • Potilaalla on muu vastaava lääketieteellinen haitta

Konsultaatiot

Konsultaatiopuhelinnumero on vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Puhelinnumero potilaille ja omaisille on 03 311 66451.

 • Lähettävälle lääkärille suositellaan ennen lähetteen kirjoittamista epäselvissä tapauksissa yhteydenottoa päiväaikaan Tays Silmäkeskuksen poliklinikan konsultoivaan erikoislääkäriin, puhelin 03 311 65263.