Sydän- ja rintaelinkirurgian läheteohjeet ja konsultaatiot

Kiireettömissä tilanteissa sähköinen lähete, mikäli mahdollista. Sydänhätätilanteita varten on oma ohjeistuksena ammattilaisia varten.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Lähetteestä tulee käydä ilmi potilaan tiedot hoidon tarpeen ja kiireellisyyden määrittämistä varten. Lähetteessä tarvittavat tiedot:

 • Aiemmat sairaudet ja niiden hoito, esimerkiksi leikkaukset
 • Nykyoire sisältäen kuvauksen potilaan suorituskyvystä ja yleisestä toimintakyvystä
 • Selvitys nykysairauden vuoksi tehdyistä tutkimuksista sisältäen tarvittavat lausunnot
 • Kuvat PACSiin (esim. angiografia, ECHO ja CT). Kuvien tekninen toimittaminen varmistettava lähetysvaiheessa.
 • Nykylääkitys, erityisesti hyytymisenestolääkitys ja viimeisin antoaika/keskeytysajankohta
 • Mahdolliset allergiat, mukaan lukien tieto mahdollisesta vakavasta allergiasta
 • Verikoearvot, mikäli poikkeavat (Krea, Hb, maksa-arvot)
 • Hampaiston kunto (milloin tarkistettu/hoidettu)
 • Pituus ja paino
 • Maininta potilaan vapaasta hoitopaikan valinnasta, mikäli potilas käyttää sitä (ks. STM / hoitopaikan valinta)

Konsultaatiot

Sydän- ja rintaelinkirurgian yleiskonsultaatioista vastaa thoraxkonsultti:

Suosittelemme soittamaan sydän- ja rintaelinkirurgiseen konsultaatiopalvelunumeroon muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • Alueen muissa sairaaloissa selviteltyjen kiireellistä sydänkirurgista hoitoa vaativien potilaiden hoidon järjestäminen
 • Vaikeat rintakehän alueen traumat
 • Päivystysaikana rintakehän alueen kiireellistä kirurgista hoitoa vaativat potilaat: sydän, torakaaliaortta, muut intratorakaalisuonet, keuhkot ja keuhkoputket, ruokatorvi, pallea ja rintakehän seinämä
 • Kiireetöntä hoitoa vaativien potilaiden hoidon järjestäminen päiväaikaisena konsultaatiopalveluna

Sydänanestesiologian ja -tehohoidon konsultaatiot