Syömishäiriöiden läheteohjeet nuorisopsykiatrialle ja konsultaatiot

Riittävän kattava lähete syömishäiriöpotilaan tutkimuksia varten mahdollistaa asianmukaisen alustavan tutkimussuunnitelman tekemisen jo lähetteen perusteella.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Yhteystiedot

 • Nuori ja perhe
 • Nuoren asioista vastaava huoltaja
 • Lähettävä taho
 • Koulu
 • Muu verkosto

Tutkimukseen lähettämisen syy

Nykytila

 • Oireiden alku
 • Painon lasku/aika
 • Kasvukäyrä
 • Pituus/paino
 • Mahdollinen ahmimis-oksenteluoireilu
 • Mahdolliset laboratoriotutkimukset
 • Nuoruusiän kehityksen tilan yleisarvio
 • Toimintakyky
 • Itsetuhoisuus / psykoottisuus (myös jos ei ole)
 • Somaattinen tai psyykkinen samanaikaissairastavuus

Perheen tilanne

Aikaisemmat hoitokontaktit

Mahdollisuus tarvittavaan yhteistyöhön ja/tai jatkohoitoon

Fyysisen tilanteen seurantamahdollisuus

Syömishäiriöpotilaasta laaditaan samanaikaisesti lähete nuorisopsykiatrialle ja lastentaudeille (alle 16 v.) tai sisätaudeille (16 v. täyttänyt nuori).

Konsultaatiot

Nuorisopsykiatrian vastuualueen asiantuntijoita voi konsultoida puhelimitse tai sähköisesti:

Puhelinaika on arkisin kello 11.45–12.15.