Syömishäiriöpoliklinikan läheteohjeet

Lähettämiskriteerit

Syömishäiriöpoliklinikalle lähetetään potilaat, joiden syömishäiriö ei ole perusterveydenhuollon/erikoissairaanhoidon (ml. kuntien mielenterveyspalvelut) interventiolla korjaantunut (Käypä hoito):

 • laihuushäiriö (/epätyypillinen laihuushäiriö): ongelma ei korjaannu tai paino hoidosta huolimatta laskee

 • ahmimishäiriö eli bulimia: vaikeaoireinen, merkittävä aliravitsemustila (BMI <17.5), poikkeavuuksia laboratoriokokeissa, alentunut toimintakyky, tai oireet eilievity 3 - 6 kk:n hoidossa (psykoedukaatio, ravitsemusohjaus, Mielenterveystalon nettiterapia)

 • ahmintahäiriö eli BED: vaikeaoireinen, ahminta on lähes päivittäistä, toimintakyky on alentunut, tai oireet ei lievity 6 kk:n hoidossa (psykoedukaatio, ravitsemusneuvonta, Mielenterveystalon Irti ahminnasta -omahoito-ohjelma)

Jos potilaalla on merkittävää samanaikaissairastamista, hoito suunnitellaan yhteistyössä syömishäiriöpoliklinikan ja muiden hoitotahojen kanssa.

Päivystyksellisen somaattisen hoitoarvion ohjauskriteerit

 • BMI alle 13kg/m2 tai nopea laihtuminen (25 %:n painonlasku kolmessa kuukaudessa)

 • Elektrolyyttihäiriöt (K < 2.5 mmol/l, Na < 133mmol/l) tai hypoglykemia (verensokeri <3.5mmol/l)

 • Systolinen verenpaine alle 80mmHg tai syketaajuus alle 40/min tai EKG muutokset ( johtumishäiriö tai pidentynyt QT-aika)

Lääkärin lähetteessä tarvittavat tiedot

 • paino, pituus, BMI, painonlasku ja sen nopeus

 • kuvaus syömishäiriöstä: painonkehitys, syömiskäyttäytyminen, ahminta, oksentelu, ulostus- ja nesteenpoistolääkkeet, pakkoliikunta

 • kuukautiset, hormonilääkitys

 • aikaisemmat syömishäiriön hoidot

 • muu psyykkinen oireilu (mieliala, ahdistuneisuus, itsetuhoisuus)

 • fyysinen terveydentila, muut sairaudet ja oireet

 • päihteiden käyttö

 • lääkitys

 • oireilun vaikutus opiskeluun, työntekoon ja ihmissuhteisiin

 • sairastuneen oma motivaatio hoitoon

 • suositeltavat laboratoriokokeet: B -PVK, P-krea, P-K, P-Na, P-Ca, fP-Pi, P-ALAT, P -Prealb, P -TSH,P -T4-V, S -tTGAbA, fB-gluk, fP-Trigly, fP-Kol, fP-Kol-HDL, fP-Kol-LDL, Pt-EKG-12

Lisäkriteereitä

Vaikean aliravitsemustilan mahdolliset somaattiset syyt on poissuljettava/hoidettava ennen potilaan lähettämistä syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneeseen yksikköön.

Erotusdiagnostisesti on myös huomioitava laihtumista aiheuttavat muut psykiatriset sairaudet (esim. psykoosisairaus, vaikea-asteinen masennus, pakko-oireinen häiriö), jotka ohjataan lähetekäsittelyssä kyseisen sairausryhmän hoitoa tuottavalle poliklinikalle, mikäli lähetetiedoista ilmenee hoidon tarve.

Moniongelmaiset potilaat, joiden psykiatriseen sairauteen liittyy syömishäiriöiden oireita psykiatriseen erikoissairaanhoitoon, syömishäiriöpoliklinikka tarjoaa konsultaatiotukea hoitavalle yksikölle.

Lisätiedot

Erikoislääkäri Jenni Selvenius
Ylilääkäri Riikka Mäkelä