Syömishäiriöpoliklinikan läheteohjeet

Lähettämiskriteerit

Syömishäiriöpoliklinikalle lähetetään potilaat, joiden syömishäiriö ei ole perusterveydenhuollon/erikoissairaanhoidon (ml. kuntien mielenterveyspalvelut) interventiolla korjaantunut (Käypä hoito):

 • laihuushäiriö (/epätyypillinen laihuushäiriö): ongelma ei korjaannu tai paino hoidosta huolimatta laskee

 • ahmimishäiriö eli bulimia: vaikeaoireinen, merkittävä aliravitsemustila (BMI <17.5), poikkeavuuksia laboratoriokokeissa, alentunut toimintakyky, tai oireet eilievity 3 - 6 kk:n hoidossa (psykoedukaatio, ravitsemusohjaus, Mielenterveystalon nettiterapia)

 • ahmintahäiriö eli BED: vaikeaoireinen, ahminta on lähes päivittäistä, toimintakyky on alentunut, tai oireet ei lievity 6 kk:n hoidossa (psykoedukaatio, ravitsemusneuvonta, Mielenterveystalon Irti ahminnasta -omahoito-ohjelma)

Jos potilaalla on merkittävää samanaikaissairastamista, hoito suunnitellaan yhteistyössä syömishäiriöpoliklinikan ja muiden hoitotahojen kanssa.

Päivystyksellisen somaattisen hoitoarvion ohjauskriteerit

 • BMI alle 13kg/m2 tai nopea laihtuminen (25 %:n painonlasku kolmessa kuukaudessa)

 • Elektrolyyttihäiriöt (K < 2.5 mmol/l, Na < 133mmol/l) tai hypoglykemia (verensokeri <3.5mmol/l)

 • Systolinen verenpaine alle 80mmHg tai syketaajuus alle 40/min tai EKG muutokset ( johtumishäiriö tai pidentynyt QT-aika)

Lääkärin lähetteessä tarvittavat tiedot

 • paino, pituus, BMI, painonlasku ja sen nopeus

 • kuvaus syömishäiriöstä: painonkehitys, syömiskäyttäytyminen, ahminta, oksentelu, ulostus- ja nesteenpoistolääkkeet, pakkoliikunta

 • kuukautiset, hormonilääkitys

 • aikaisemmat syömishäiriön hoidot

 • muu psyykkinen oireilu (mieliala, ahdistuneisuus, itsetuhoisuus)

 • fyysinen terveydentila, muut sairaudet ja oireet

 • päihteiden käyttö

 • lääkitys

 • oireilun vaikutus opiskeluun, työntekoon ja ihmissuhteisiin

 • sairastuneen oma motivaatio hoitoon

 • suositeltavat laboratoriokokeet: B -PVK, P-krea, P-K, P-Na, P-Ca, fP-Pi, P-ALAT, P -Prealb, P -TSH,P -T4-V, S -tTGAbA, fB-gluk, fP-Trigly, fP-Kol, fP-Kol-HDL, fP-Kol-LDL, Pt-EKG-12

Lisäkriteereitä

Vaikean aliravitsemustilan mahdolliset somaattiset syyt on poissuljettava/hoidettava ennen potilaan lähettämistä syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneeseen yksikköön.

Erotusdiagnostisesti on myös huomioitava laihtumista aiheuttavat muut psykiatriset sairaudet (esim. psykoosisairaus, vaikea-asteinen masennus, pakko-oireinen häiriö), jotka ohjataan lähetekäsittelyssä kyseisen sairausryhmän hoitoa tuottavalle poliklinikalle, mikäli lähetetiedoista ilmenee hoidon tarve.

Moniongelmaiset potilaat, joiden psykiatriseen sairauteen liittyy syömishäiriöiden oireita psykiatriseen erikoissairaanhoitoon, syömishäiriöpoliklinikka tarjoaa konsultaatiotukea hoitavalle yksikölle.