Syöpätautien läheteohjeet ja konsultaatiot

Suurin osa syöpätaudeille lähetettävistä potilaista tarvitsee kiireellistä hoitoa, jolloin suunniteltu hoito on aloitettava viimeistään neljän viikon kuluessa tutkimusten valmistumisesta.

Pieni osa potilaista hoidetaan päivystyksenä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi nopeasti pahenevat, henkeä uhkaavat oireet, kuten vena cava -oireisto ja parapareesi.

Päivystyksellisissä tilanteissa on hyvä ottaa puhelimitse yhteyttä onkologikonsulttiin, puhelin 03 311 63125, virka-ajan ulkopuolella päivystäjään.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Ongelman yksilöinti
  • Tehtyjen diagnostisten ja muiden tutkimusten tulokset
  • Merkittävät sairaushistorian tiedot ja muut merkittävät sairaudet
  • Mahdollinen muualla annettu syöpähoito
  • Tieto potilaan voinnista ja ajantasaiset statustutkimustulokset
  • Ajankohtaiset lääkitystiedot
  • Sosiaalinen anamneesi
  • Onko potilas tai hänen läheisensä tietoinen pahanlaatuisen taudin diagnoosista tai epäilystä
  • Lähettävän tahon jatkohoitomahdollisuudet ja yhteystiedot

Konsultaatiot

Tee konsultaatio kirjallisesti tai sähköisesti. Tarvittaessa voit soittaa puhelinkonsultille numeroon 03 311 63125.

Konsultaatio edellyttää usein eri ammattiryhmien edustajista koostuvan meetingin kannanottoa, mikä vaikuttaa vastausten antamisen aikatauluun. Kokouksia on viikoittain tai joka toinen viikko.