Tays Valkeakosken päivystyksen läheteohjeet ja konsultaatiot

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Lähettämisen syy
  • Aikaisemmat sairaudet
  • Status ja tiedot jo tehdyistä tutkimuksista
  • Voimassa oleva kotilääkitys
  • Jos lähettäjän pyynnöstä on otettu laboratoriokokeita, pitäisi ne aina pyytää päivystyksenä
  • Työterveydessä otetut laboratoriokokeet ja röntgenkuvat/lausunnot potilaalle mukaan!

Konsultaatiot

Puhelinkonsultaatiot: ensiavun päivystävä lääkäri, 03 311 67449.

Kello 8–15 sisätautien, ortopedian, röntgenin, korva-, nenä- ja kurkkutautien, naistentautien, reumatologian ja neurologian puhelinkonsultaatiot.