Transsukupuolisuuden tutkimuksen läheteohjeet

Lähetteen perusteena voi olla

Tutkimuksiin lähettäminen ei edellytä maksusitoumusta, koska kyseessä on valtakunnallisesti keskitetty erityistason sairaanhoito. Potilaalla on oikeus valita tutkiva yksikkö valinnan vapauden perusteella.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Perustiedot: ikä, koulutus, asuminen, perhesuhteet, toimeentulo
  • Sairaushistoria: psykiatriset ja päihdehoidot, somaattiset sairaudet
  • Ajankohtainen psyykkinen ja somaattinen vointi
  • Kuinka kauan kokemus transsukupuolisuudesta tai muusta sukupuoli-identiteettiristiriidasta on kestänyt
  • Toiveet ja odotukset tutkimusten suhteen

Trans-poliklinikalla tehdään tavanomainen moniammatillinen yleispsykiatrinen tutkimus sellaisten mielenterveydenhäiriöiden poissulkemiseksi, jotka voisivat aiheuttaa ohimenevän ajatuksen sukupuolen muuttamisesta. Sellaisia ovat mm. joihinkin persoonallisuushäiriöihin ja psykooseihin liittyvä identiteettihämmennys ja keskeneräinen nuoruusiän kehitys.

Mikäli lähetteen perusteet tai ajankohtaisuus vaatii pohdintaa, voidaan tarvittaessa järjestää etäyhteydellä tilannearvio lähettäjätahon ja potilaan kanssa.