Vaskuliittien läheteohjeet ja konsultaatiot

Yleisoireiset potilaat on lähetettävä sairaalatutkimuksiin ja hoitoon päivystyksenä. Aina epäiltäessä ohimovaltimotulehdusta potilas pitää lähettää päivystystutkimuksiin.

Lähete tulee toimittaa mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, tehdyt kuvannat lausunnon lisäksi joko suoraan Tays PACSiin siirrettyinä tai cd:nä. Päivystyspotilaat suoraan Acutaan.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Pitkäaikaissairaudet ja niiden hoito sekä arvio potilaan yleisvoinnista
  • Hoitoon hakeutumisen syynä olevien oireiden alku, kesto, vaihtelu ja vaikutus toimintakykyyn
  • Yleisoireet
  • Keskeisten elinjärjestelmien kliininen arvio
  • Laboratoriotutkimusten tulokset, keskeisten kuvantamistutkimusten alkuperäiset lausunnot ja kuvat lähetteen liitteeksi
  • Tehdyt hoidot ja hoitokokeilut

Konsultaatiot

Virka-aikana puhelinkonsultaatio: 03 311 69818 (reumatologi) tai 03 311 65000 (sisätautikonsultti).

Päivystysaikana Taysin sisätautien etupäivystäjä: 03 311 64745.