Väsyneen potilaan tutkimus- ja läheteohje

Taysissa on käynnistetty ”väsyneen potilaan” pilottihanke, jossa kehitetään paremmin ja nopeammin potilasta palveleva koordinoitu palvelupaketti.

Väsyneen potilaan perustutkimukset

1. Laboratoriotutkimukset:

a) Pvk, La, K, Na, Krea, TSH, T4V, TPO-va, Ca, B-gluk, HbA1c, B-12-vit, P-Ferrit TrFESat, D-25-vit, afos, s-korsol, EKG, U-solut, u-seul (nämä kaikilta)

b) ANA, ENA, Urea, NH4, k-astrup, CK, EBV-va, CMV-va, HIVabag, Borrelia-va, (miehillä Testo) ja thorax-rtg (harkiten)

2. Kartoitukset: Depressioseula BDI, AUDIT, unipäiväkirja, huolellinen lääkeanamneesi ja psykiatriset diagnoosit

3. Muut tutkimukset: suppea yöpolygrafia

Tee lähete erikoissairaanhoitoon, jos tutkimuksissa löytyy jokin erikoissairaanhoitoa vaativa ongelma tai jos alla olevan läheteohjeen kriteerit  täyttyvät.

Väsyneiden läheteohje

Lieväoireiset potilaat tutkitaan ja hoidetaan terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa.

Tee lähete erikoissairaanhoitoon, mikäli

 • mikään potilaalla todettu sairaus ei selitä väsymysoireistoa ja
 • oireisto on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja
 • potilaan toimintakyvyn lasku on huomattava ja hänen kykynsä suorittaa työhön, opiskeluun, sosiaaliseen elämään tai henkilökohtaisiin asioihin liittyviä toimia on heikentynyt merkittävästi verrattuna aikaan ennen sairastumista ja
 • potilaan uupumus on syvää, ilmiönä uusi tai sillä on selvä alku (ei elinikäistä) eikä se johdu meneillään olevasta ylenmääräisestä ponnistelusta ja lepo ei sitä lievitä.

Väsynyt potilas lähetetään arvioon sille poliklinikalle, jonka erikoisosaamiseen potilaan pääasiallinen ongelma parhaiten sopii (sisätaudit, unipoliklinikka, neurologia, psykiatria tai kuntoutustutkimuspoliklinikka).

Lähetteen saaneella poliklinikalla tilanne arvioidaan ja väsymystyöryhmän nimetty lääkäri arvioi väsymystyöryhmän tarpeellisuuden ja ohjaa potilaan väsymystyöryhmään tekemällä viuhkalähetteen.

Väsymystyöryhmän toiminnan tavoitteet:

 • Selvittää ja hoitaa väsyneen potilaan mahdolliset hoidettavissa olevat sairaudet
 • Saada erikoissairaanhoidon yhteinen näkemys potilaan väsymyksen syystä tai siihen vaikuttavista syytekijöistä
 • Ottaa kantaa krooninen väsymysoireyhtymä (rasitusintoleranssi SEID) -diagnoosiin
 • Saada potilaiden päämäärätön tutkimuskierre (myös yksityissektorilla) katkaistua
 • Saada kuntoutusta tarvitsevat kuntoutuspalvelujen piiriin ja tehdä tarvittaessa myös työkykyarvio ja avustaa muutoin etuusasioissa                  

Miten väsymystyöryhmä toimii:

 • Koordinoidaan monen eri erikoisalan (sisätaudit, unipoliklinikka, neurologia, psykiatria) väsymystutkimukset verkostopalaverissa koottavaksi paketiksi 6 kuukauden aikana (tavoite)
  • Sisätautipoliklinikan arvio: Väsymystä aiheuttavien ja pahentavien sisätautien diagnostiikka ja hoidon optimointi.
  • Unipoliklinikan arvio: uniapnean, yöllisen jalkaliikehäiriön, neurologisten unisairauksien, unettomuuden ja unirytmin kartoitus lääkärin vastaanotolla ja tarvittava hoito
  • Neurologian poliklinikan arvio: arvioidaan neurologisen taustasairauden mahdollisuus huomioiden etenkin neurologiset unisairaudet narkolepsia ja idiopaattinen hypersomnia
  • Psykiatrian poliklinikan arvio
  • Kuntoutustutkimuspoliklinikan arvio: sosiaalityöntekijä tekee sosiaalisen tilanteen ja toimintakyvyn arvioinnin, lääkäri tarvittavat kuntoutuslausunnot.
  • Neuropsykologinen tutkimus tehdään tarvittaessa joko psykiatrian poliklinikalta tai kuntoutustutkimuspoliklinikalta
 • Tutkimusjakson päättää väsymystyöryhmän kokous, jossa tutkimukset käydään läpi sekä arvioidaan väsymyksen etiologiaa ja jatkohoito- ja kuntoutusmahdollisuuksia

Ohjeen on laatinut Taysin väsymystyöryhmä (ayl Hannele Hasala UNI, yl Virpi Heikkinen PKT, el Anu Kojo UNI, ayl Mika Koskinen PNE, oyl Saara Metso PSS, el Jaana Rajakangas YSPY, ayl Tapani Salonen PSS)

Liite:
Unipäiväkirja (Word-tiedosto)