Väsyneen potilaan tutkimus- ja läheteohje

Taysissa toimii väsymystyöryhmä, jonka tavoitteena on koordinoida väsyneen potilaan diagnostiset selvittelyt, ottaa kantaa väsymyksen etiologiaan ja antaa ehdotuksia kuntoutuksesta. Väsyneen potilaan hoitovastuuta työryhmä ei ota.

Väsyneen potilaan tutkimukset perustasolla

1. Laboratoriotutkimukset:

a) kaikilta: Pvk, La, K, Na, Krea, TSH, T4V, TPO-va, Ca, B-gluk, HbA1c, B-12-vit, P-Ferrit TrFESat, D-25-vit, afos, s-korsol, EKG, U-solut, u-seul

b) harkiten: ANA, ENA, Urea, NH4, k-astrup, CK, EBV-va, CMV-va, HIVabag, Borrelia-va, (miehillä Testo) ja thorax-rtg

2. Kartoitukset:

Depressioseula BDI, AUDIT, unipäiväkirja, huolellinen lääkeanamneesi ja psykiatriset diagnoosit

3. Muut tutkimukset: suppea yöpolygrafia

Tee lähete erikoissairaanhoitoon, jos tutkimuksissa löytyy jokin erikoissairaanhoitoa vaativa ongelma tai jos alla olevan läheteohjeen kriteerit täyttyvät.

Väsyneiden läheteohje erikoissairaanhoitoon

Lieväoireiset potilaat tutkitaan ja hoidetaan terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa.

Tee lähete erikoissairaanhoitoon, mikäli

 • mikään potilaalla todettu sairaus ei selitä väsymysoireistoa ja
 • oireisto on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja
 • potilaan toimintakyvyn lasku on huomattava ja hänen kykynsä suorittaa työhön, opiskeluun, sosiaaliseen elämään tai henkilökohtaisiin asioihin liittyviä toimia on heikentynyt merkittävästi verrattuna aikaan ennen sairastumista ja
 • potilaan uupumus on syvää, ilmiönä uusi tai sillä on selvä alku (ei elinikäistä) eikä se johdu meneillään olevasta ylenmääräisestä ponnistelusta ja lepo ei sitä lievitä.
 • Väsynyt potilas lähetetään arvioon sille poliklinikalle, jonka erikoisosaamiseen potilaan pääasiallinen ongelma parhaiten sopii (sisätaudit, unipoliklinikka, neurologia, psykiatria tai kuntoutustutkimuspoliklinikka).

Väsymystyöryhmän toiminnan tavoitteet:

 • Selvittää ja hoitaa väsyneen potilaan mahdolliset hoidettavissa olevat sairaudet
 • Saada erikoissairaanhoidon yhteinen näkemys potilaan väsymyksen syystä tai siihen vaikuttavista syytekijöistä
 • Ottaa kantaa krooninen väsymysoireyhtymä -diagnoosiin
 • Saada potilaiden tutkimuskierre katkaistua
 • Saada kuntoutusta tarvitsevat kuntoutuspalvelujen piiriin ja tehdä tarvittaessa myös työkykyarvio ja avustaa etuusasioissa
 • Väsymystyöryhmä ei ota hoitovastuuta potilaasta selvittelyiden jälkeen eikä väsymystyöryhmä määrää tai toteuta kokeellisia hoitoja.             

Miten väsymystyöryhmä toimii:

 1. Lähetteen saaneella poliklinikalla tilanne arvioidaan ja väsymystyöryhmän nimetty lääkäri arvioi väsymystyöryhmän tarpeellisuuden ja ohjaa potilaan väsymystyöryhmään.
 2. Sisätaudit, unipoliklinikka, neurologia, psykiatria ja kuntoutustutkimus tekevät omat väsymystutkimuksensa ja -arviointinsa.
 3. Tutkimusjakson päättää väsymystyöryhmän kokous, jossa tutkimukset käydään läpi sekä arvioidaan väsymyksen etiologiaa ja jatkohoito- ja kuntoutusmahdollisuuksia.
 4. Potilaaseen ollaan yhteydessä kokouksen jälkeen puhelimitse.

Sisätautipoliklinikan arvio: Väsymystä aiheuttavien ja pahentavien sisätautien diagnostiikka ja hoidon optimointi.

Unipoliklinikan arvio: uniapnean ja yöllisen jalkaliikehäiriön kartoitus ja tarvittava hoito sekä mahdollisuuksien mukaan unettomuuden ja unirytmin kartoitus ja suositus niiden hoitamisesta. Mikäli unipoliklinikalla hoidettavaa sairautta ei todeta, unipoliklinikan kautta yleensä tarkistetaan hoidon suunnitteluajalla yöpolygrafian vastaus ja tehdään siitä kirjallinen kannanotto. Lääkärin vastaanottoa ei yleensä tarvita. Mikäli uniapnea todetaan, se hoidetaan tavanomaiseen tapaan unihoitajavetoisesti kotipaikkakunnan palvelut huomioiden.

Neurologian poliklinikan arvio: arvioidaan neurologisen taustasairauden mahdollisuus huomioiden etenkin neurologiset unisairaudet narkolepsia ja idiopaattinen hypersomnia

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikan arvio: Psykiatrisen diagnostiikan varmentaminen tai tekeminen ja psyykkisen tilan vaikutusten arviointi väsymysoireen kannalta. Poissulkudiagnostiikka, mikäli päädytään väsymysoireyhtymä-diagnoosiin. Tiedon kartoittaminen aikaisemmista psykiatrian tutkimuksista tai hoidoista.

Kuntoutustutkimuspoliklinikan arvio: Sosiaalityöntekijä arvioi potilaan elämäntilannetta, toimintakykyä ja sosiaaliturva-asioita. Neuropsykologinen tutkimus tehdään tarvittaessa. Lääkäri tekee tarvittavat kuntoutuslausunnot kokouksen jälkeen.

Ohjeen on laatinut Taysin väsymystyöryhmä (ayl Hannele Hasala UNI, yl Virpi Heikkinen PKT, oyl Jaakko Leskinen PPSY, sos.tt Paula Nissinen PKT, ayl Tapani Salonen PSS, ayl Tomi Sarkanen PNE, el Kimmo Tiainen PPSY, sos.tt Anne Ylikoski PKT)

Liite: Unipäiväkirja (Word-tiedosto)