Vauvaperhetyön läheteohjeet

Vauvaperhetyö siirtyy Tays Riippuvuuspoliklinikan toiminnaksi syksyllä 2022. Vauvaperhetyötä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä Riippuvuuspoliklinikalle.

Poliklinikalle tarvitaan lääkärin tai neuvolan terveydenhoitajan lähete. Mikäli raskaana olevan puolisolla on päihteiden ongelmakäyttöä, hän tarvitsee oman lähetteen. Lähetteet osoitetaan Arviointi- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikalle.

Perusteet lähetteen tekoon

 • Raskausaikana alkoholin viikkokulutus >8 annosta tai kertakulutus >5 annosta, tai ennen raskautta alkoholin suurkulutusta (>16 annosta viikossa tai >5 annosta kerralla), tai AUDIT-pisteet >8
 • Samanaikainen mielenterveyden häiriö ja päihdeongelma (kaksoisdiagnoosipotilaat)
 • Todennäköinen opioidiriippuvuus, hoidon tarpeen ja toteutumisen arviointi
 • Huumeiden käyttö raskausaikana tai edeltävän vuoden aikana tai taustalla pitkäaikainen huumeiden käyttö
 • Lääkeriippuvuus tai lääkkeiden päihdekäyttö
 • Vaikea psyykkinen oireilu raskausaikana
 • Vanhemman päihdepsykiatrinen tutkimus lastensuojeluperustein

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Perustiedot: ikä, perhetilanne, asuminen ja muu ajankohtainen elämäntilanne
 • Raskauteen liittyvät tiedot
 • Tiedot ajankohtaisesta päihdekäytöstä, aikaisempi päihdehistoria
 • Somaattinen ja psyykkinen vointi
 • Ajankohtaiset päihde- ja psykiatriset hoidot, lääkitys