Verisuonikirurgian läheteohjeet ja konsultaatiot

Osa verisuonikirurgin arvioon tulevista potilaista voidaan lähettää ei-kiireellisellä lähetteellä (katkokävely, laskimoiden vajaatoiminta).

Tavallisimmin kiireistä hoitoa vaatii lepokipua tai haavaumia aiheuttava raajan valtimoverenkiertohäiriö, toimenpidehoidon kriteerit täyttävä aortan pullistuma ja aivan äskettäin aivoverenkiertohäiriön aiheuttanut kaulavaltimoahtauma.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Verenkiertosairauteen ja hoitoon mahdollisesti liittyvät riskitekijät
  • Aiemmat toimenpiteet
  • Lääkitys
  • Oireiden luonne ja kesto sekä mahdolliset paikallislöydökset
  • Perusterveydenhuollossa tehtyjen kliinisten tai kuvantamistutkimusten ja hoitojen tulokset
  • Kuvaus potilaan yleistilasta ja elinympäristöstä sekä päivittäiseen elämään liittyvästä suorituskyvystä ja avun tarpeesta
  • Potilaan tupakointitottumukset ja suunniteltu interventio tupakoinnin lopettamiseksi

Konsultaatiot

Puhelinkonsultaatio päivystys- ja tarvittaessa kiireisessä tilanteessa.