Liikkeestä virkeyttä

Säännöllinen liikunta on hyvä tapa parantaa toimintakykyä ja terveyttä. Merkittäviä terveysvaikutuksia saadaan aikaan säännöllisellä reippaalla liikunnalla, arkiliikunnalla ja muulla fyysisellä aktiivisuudella sekä perinteisellä kuntoliikunnalla. Arki- ja hyötyliikuntaa voit toteuttaa pieninä palasina niin vapaa-ajalla kuin töissäkin.

Kun on aloittamassa tai lisäämässä liikkumista, on hyvä verrata omaa liikkumistaan terveysliikuntasuosituksiin. Aloittajan liikuntaopas on rakennettu terveyden ylläpitämisen ja toisaalta kunnon kohottamisen näkökulmista. Se sisältää tietoa siitä, mitkä lajit sopivat vähän liikkuville ja mitkä puolestaan vaativat enemmän taitoja. Ikääntyminen tuo myös liikkumiselle uusia tarpeita ja rajoitteita. Omaa viikoittaista liikkumistaan ja päivittäistä istumistaan voi verrata terveysliikunnan suosituksiin verkossa Testaa liikkumisesi -sovelluksella.

Terveysliikunnan suositukset eri ikäryhmille on tiivistetty UKK-instituutissa liikuntapiirakan muotoon. Suositukset on laadittu 7–17 -vuotiaille lapsille ja nuorille, 18–64 -vuotiaille aikuisille sekä 65 vuotta täyttäneille ikääntyville. Henkilöille, joilla toimintakyvyn aleneminen vaikeuttaa liikkumista, on laadittu soveltavat liikuntapiirakat. Liikuntasuositukset äideille raskauden aikana ja sen jälkeen on julkaistu 14 eri kielellä, muun muassa maahanmuuttajaäitien tarpeisiin.

UKK-instituutti on tutkimus- ja asiantuntijakeskus, joka mm. tuottaa tietoa liikunnan terveysvaikutuksista. UKK-instituutin verkkosivuilla on laaja tietovarasto liikunnan vaikutuksista ja siitä, miten liikunnalla voidaan ehkäistä kansansairauksia.

Kunnat edistävät asukkaittensa hyvinvointia ylläpitämällä julkisia liikuntapalveluja, kunnostamalla ja rakentamalla liikuntapaikkoja sekä tarjoamalla kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua näiden palvelujen suunnitteluun. Kysy oman kuntasi palveluja liikunta- tai vapaa-aikatoimesta.

Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman tavoite on tukea väestön liikkumisen lisäämistä. Sen ydin on eri ikäryhmiä sekä soveltavaa liikuntaa koskevat taulukot, joihin on koottu esimerkkejä eri väestöryhmien fyysistä aktiivisuutta lisääviksi tavoitteiksi, toimenpiteiksi ja näiden vastuutahoiksi sekä ehdotuksia toteutumisen arvioimiseksi.

Hämeen Liikunta ja Urheilu on Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueellinen liikunnan palvelu-, koulutus- ja kehittämisjärjestö, joka tekee työtä sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus liikkuvampaan elämäntapaan. Omaehtoisen liikkumisen lisäksi mahdollisuuksia matalan kynnyksen liikuntaan sekä harrasteryhmiä tarjoavat kunnat, urheiluseurat, kansalaisopistot ja järjestöt.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. KKI -ohjelma tukee näitä tavoitteita muun muassa jakamalla taloudellista tukea liikunnan paikallishankkeille, järjestämällä tapahtumia, koulutuksia ja kampanjoita sekä julkaisemalla materiaaleja.


Terveyden edistämisen asiantuntijatyöryhmä