Hinnat

Tämä sivu on kirjoitettu selkokielelläAsiakasmaksut 1.2.2022 alkaen

Asiakasmaksumme perustuvat lakiin, joka on annettu sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on tehnyt päätöksiä asiakasmaksuista. Lähetämme laskun asiakasmaksuista sinulle jälkikäteen. Voit kysyä lisää asiakasmaksuista Talouspalveluista.

Poliklinikkamaksu

Maksat poliklinikkamaksun, kun olet käynyt poliklinikalla tai poliklinikan etävastaanotolla. Poliklinikalla tehdään tutkimuksia ja annetaan avohoitoa, siellä ei siis yövytä. Poliklinikkakäynnin hinta on 41,80 euroa.

Jos käyntisi toteutetaan etävastaanottona videoyhteydellä tai puhelimitse hoitopuheluna, myös siitä peritään käyntimaksu. Etävastaanoton ja hoitopuhelun asiakasmaksu on poliklinikkamaksun suuruinen.

Alle 18-vuotiaalle käynnit poliklinikalla tai poliklinikan etävastaanotolla ovat maksuttomia.

Hoitopäivämaksu

Hoitopäivämaksu peritään niiltä päiviltä, kun olet sairaalassa. Maksu peritään myös siltä päivältä, kun lähdet kotiin. Jos siirryt hoitoon toiseen hoitopaikkaan, sairaala ei peri maksua lähtöpäivältä. Sen laskuttaa hoitopaikka, jonne siirryt.

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut:

 • vuodeosastolla 49,60 euroa hoitopäivältä
 • psykiatrisella vuodeosastolla 22,80 euroa hoitopäivältä

Pitkäaikaisen sairaanhoidon maksut määräytyvät tulojesi mukaan.

Jos lähdet vuodeosastohoidosta kotilomalle, maksullisia ovat sekä lomalle lähtöpäivä että lomalta paluupäivä.

Alle 18-vuotiaat maksavat seitsemän ensimmäistä päivää, eli niin sanotun omavastuun. Sen jälkeen hoitopäivät vuodeosastolla ovat ilmaisia. Jos olet saanut hoitoa vuodeosastolla muualla kuin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa, näytä siitä tositteet.

Kuntoutushoidon maksu

Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetun kuntoutushoidon maksu on 17,10 euroa käynniltä. Kuntoutushoito määritellään asetuksessa lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Sarjahoitomaksu

Sarjahoito tarkoittaa sellaista hoitosarjaa, jonka lääkäri on määrännyt etukäteen. Sarjahoitomaksu on 11,60 euroa hoitokerralta. Se peritään:

 • jatkuvasta dialyysihoidosta
 • lääkinnällisestä kuntoutuksesta, esimerkiksi fysioterapiasta, toimintaterapiasta ja psykoterapiasta
 • puhe- ja äänihoidoista
 • haavahoidosta
 • avannehoitajalla käynnistä
 • sädehoidosta ja sytostaattihoidosta
 • muusta vastaavasta hoidosta

Myös etävastaanotolla annettu sarjahoito maksaa sarjahoitomaksun verran.

Jos käyt sarjahoidossa vähintään 45 kertaa kalenterivuoden aikana, saat loppuvuoden sarjahoidot ilmaiseksi. Alle 18-vuotiaalta emme peri maksua lainkaan.

Jos olet saanut sarjahoitoa muualla kuin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa, näytä siitä tositteet.

Päiväkirurginen toimenpidemaksu

Päiväkirurginen toimenpide maksaa 136,90 euroa. Suurimmassa osassa päiväkirurgisista toimenpiteistä potilas pääsee kotiin samana päivänä. Jos hoito kuitenkin jatkuu seuraavaan päivään, niin hoidosta peritään lisäksi hoitopäivämaksu seuraavalta päivältä.

Päiväkirurgiasta voidaan periä maksu alle 18-vuotiaalta, ellei sitä tehdä poliklinikalla.

Kotisairaalamaksut

Tays Hatanpään kotisairaalassa hoito maksaa 41,80 euroa käynniltä tai sarjahoitona 11,60 euroa käynniltä.

Päiväsairaalamaksu

Päiväsairaalatoiminnan maksu on 22,80 euroa yhtä vuorokautta kohden.

Kansainvälisten potilaiden maksut

EU-maat, ETA-maat ja Iso-Britannia

Jos asut EU-maassa tai ETA-maassa, näytä Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC, European Health Insurance Card), kun tarvitset välttämätöntä sairaanhoitoa. Pohjoismaiden kansalaiselta riittää kuitenkin passi tai henkilöllisyystodistus. Iso-Britannian tai Pohjois-Irlannin kansalaiset osoittavat hoito-oikeutensa Iso-Britannian myöntämällä kansalaisen tai opiskelijan EHIC-kortilla.

Jos hoitosi ei ole välttämätöntä, mutta tarvitset hoitoa, esitä S2/E112-lomake. Muussa tapauksessa sinulta peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Kanadan Québec

Suomella on Kanadan Québecin kanssa sopimus. Jos oleskelet tilapäisesti Suomessa ja olet Québecin asukas, voidaan sairaanhoitokustannuksesi korvata, jos

 • työskentelet Suomessa
 • opiskelet Suomessa
 • perheenjäsenesi työskentelee tai opiskelee Suomessa.

Korvaus tarkoittaa sitä, että maksat hoidosta saman hinnan kuin Suomessa vakituisesti asuvat. Esitä passi tai henkilöllisyystodistus, kun tulet hoitoon.

Australia

Suomella on Australian kanssa sopimus. Jos oleskelet tilapäisesti Suomessa ja olet Australian kansalainen, välitön sairaalahoitosi korvataan. Sopimus ei kuitenkaan koske opiskelijoita. Korvaus tarkoittaa sitä, että maksat hoidosta saman hinnan kuin Suomessa vakituisesti asuvat. Esitä passi tai henkilöllisyystodistus, kun tulet hoitoon.

Muut maat

Jos tulet muualta kuin EU-maasta tai muista sopimusmaista, perimme sinulta todellisia kustannuksia vastaavat maksut. Perimme ne sekä silloin, kun tarvitset välittömästi hoitoa, että silloin, kun hoitosi ei ole välttämätöntä.

Jos sinulla on kotikunta Suomessa

Sinulla voi olla kotikunta Suomessa, vaikka olet jonkun muun maan kansalainen. Silloin perimme sinulta saman hinnan kuin niiltä Suomen kansalaisilta, joilla on kotikunta Suomessa.

Sotaveteraanit

Jos olet sotaveteraani, emme peri sinulta poliklinikkamaksua, sarjahoitomaksua tai terveyskeskuksen käyntimaksua. Voit saada maksutonta palvelua, kun esität

 • sotilaspassin, jossa on merkintä rintamasotilastunnuksesta
 • erillisen kortin, jossa on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai veteraanitunnuksen myöntämisestä
 • kuvallisen Kela-kortin, jonka kääntöpuolella on merkintä R.

Käyttämättä / perumatta jätetystä palvelusta perittävä maksu

Voit joutua maksamaan maksun, jos olet yli 18-vuotias ja jätät käyttämättä ja perumatta sinulle varatun ajan

 • poliklinikalla tai vuodeosastolla
 • terveyskeskuksessa
 • kuvantamistutkimuksessa.

Peruutusmaksu on 51,50 euroa. Jos perut käynnin viimeistään edellisenä päivänä, maksua ei peritä.

Päivystyskäynti, Tays Päivystys Acuta ja Tays Valkeakosken päivystys

Potilas maksaa päivystyskäynnistä arkisin kello 8–20 terveyskeskusmaksun 20,90 euroa, mikäli kysessä on perusterveyshuollon käynti.

Muuten päivystyskäynnistä peritään erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu eli 41,80 euroa.

Kehitysvammahuollon asiakasmaksut

Kehitysvammahuollon hoitopäivämaksut lyhytaikaisessa laitoshoidossa ovat:

 • yli 16-vuotiailta 49,60 euroa hoitopäivältä
 • alle 16-vuotialta 17,10 euroa hoitopäivältä

Omaishoitajan vapaan aikainen hoito on 11,60 euroa vuorokaudessa.

Maksut lääkärintodistuksista ja -lausunnoista

Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista peritään maksu kulloinkin voimassa olevan lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti.

 • Suppea lausunto 14,54–21,81 euroa
  Perusteellinen lausunto 16,62–24,93 euroa
  Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto 24,94–37,41 euroa
  Muu todistus tai lausunto 10,39–37,41 euroa

Asiakasmaksuasetuksen mukaan lääkärintodistuspalkkion enimmäismäärä on 51,50 euroa. Ajo-oikeuden saamista tai säilyttämistä varten kirjoitetusta lausunnosta saa periä enintään 61,80 euroa.

Erääntyneet maksut

Jos et maksa sairaalamaksuja ajoissa, maksut siirtyvät perintätoimiston perittäviksi. Maksuihin lisätään viivästyskorko, jonka suuruuden määrittelee korkolaki. Lisäksi jokaisesta maksukehotuksesta tulee viiden euron viivästysmaksu.

Maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Siihen ei tarvita käräjäoikeuden päätöstä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).

Asiakasmaksukatto

Sairaanhoidon kustannuksille on säädetty maksukatto eli yläraja. Se on 692 euroa kalenterivuodessa. Jos sairaalamaksusi ylittävät tuon summan kalenterivuoden aikana, saat loppuvuoden ajan muut palvelut ilmaiseksi, paitsi lyhytaikaisen laitoshoidon. Lyhytaikainen laitoshoito maksaa sinulle loppuvuoden ajan 22,80 euroa hoitopäivältä. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun asti.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

 • terveyskeskuksen lääkärissä käynti
 • terveyskeskuksessa annettu yksilöllinen fysioterapia
 • sairaalan poliklinikkakäynti
 • päiväkirurginen hoito
 • sarjahoito
 • yö- ja päivähoito
 • kuntoutushoito
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • vastaavat etäpalvelut
 • toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut

Maksukatossa ei oteta huomioon niitä maksuja,

 • joista saat korvausta tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella
 • jotka tulevat siitä, kun kehitysvammainen ihminen on omaishoitajansa lakisääteisen vapaa-ajan hoidossa muualla.

Jos perheessäsi on alaikäisiä lapsia, voidaan toisen huoltajan maksukertymään laskea mukaan myös lasten maksut. Huoltajat voivat yhdessä päättää, kumman maksukertymässä lasten maksut otetaan huomioon.

Vapaakortti

Kun maksukatto ylittyy, asiakkaalle myönnetään hakemuksesta vapaakortti. Vapaakortin saamiseksi on esitettävä laskut muiden laitosten asiakasmaksuista.

Vapaakortteja myönnetään Taysin potilaslaskutuksessa, 03 311 66405 (klo 10-14) tai potilaslaskutus@pshp.fi.

Asiakasmaksujen kertymistä täytyy seurata itse. Luettelon Taysissa kertyneistä asiakasmaksuista voit pyytää Taysin potilaslaskutuksesta. Säilytä kuitit myös muiden laitosten asiakasmaksuista, jotka olet kalenterivuoden aikana maksanut.

Kun asiakasmaksukatto tulee täyteen, ota yhteyttä Taysin potilaslaskutukseen vapaakortin hakemiseksi. Sillä saat loppuvuoden ajan muut palvelut ilmaiseksi, paitsi lyhytaikaisen laitoshoidon. Lyhytaikainen laitoshoito maksaa sinulle loppuvuoden ajan 22,80 euroa hoitopäivältä.

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt 25.10.2021/129 §, että sairaanhoitopiirissä ei jätetä perimättä tai alenneta muita kuin henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja, joita ovat pitkäaikaislaitoshoidon maksut. Tasasuuruisiin maksuihin, jotka on määritetty asiakasmaksuasetuksessa ei anneta maksuvapautusta. Päätös perustuu asiakasmaksulain 11 pykälään, joka ei velvoita huojentamaan terveyspalvelujen tasasuuruisia maksuja.

Laskutettuihin asiakasmaksuihin voidaan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tehdä kuluton maksusuunnitelma. Maksusuunnitelman tekemiseksi ota yhteyttä reskontraamme joko sähköpostitse reskontra@pshp.fi tai puhelimitse 03 3116 6119.

Jos olet potilaana tai perheesi asiaa hoidetaan Taysissa ja haluat keskustella taloudellisesta tilanteestasi, voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijöihimme. Voit myös soittaa Taysin puhelinvaihteeseen numeroon 03 311 611 ja pyytää yhdistämään alueen sosiaalityöntekijälle.

Kelan ohjeet toimeentulotuesta:

Toimeentukiasioissa voi soittaa Kelan asiointilinjan puhelinnumeroon 020 692 207.

Tukea voi joissakin tilanteissa tarjota myös oman kunnan sosiaalihuolto täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen muodossa. Ensin tulee kuitenkin selvittää Kelan toimentulotuki mahdollisuus.

Oikaisuvaatimusohjeet

Asiakasmaksupäätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Mikäli olet tyytymätön asiakasmaksuun, voit hakea maksuun oikaisua. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä henkilö, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää laskun päivämäärästä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • tekijän nimi, postiosoite ja muut yhteystiedot
 • lasku, johon haetaan oikaisua
 • millaista oikaisua laskuun vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimus toimitetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamoon:

Postiosoite:
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Kirjaamo
PL 2000. 33521 Tampere

Käyntiosoite:
Biokatu 12 (Finn-Medi 5 –rakennus 3. kerros), Tampere

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pshp.fi