Hinnat

Tämä sivu on kirjoitettu selkokielelläAsiakasmaksut 2020

Asiakasmaksumme perustuvat lakiin, joka on annettu sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on tehnyt päätöksiä asiakasmaksuista. Lähetämme laskun asiakasmaksuista sinulle jälkikäteen. Voit kysyä lisää asiakasmaksuista Talouspalveluista.

Poliklinikkamaksu

Maksat poliklinikkamaksun, kun olet käynyt poliklinikalla. Poliklinikalla tehdään tutkimuksia ja annetaan avohoitoa, siellä ei siis yövytä. Poliklinikkakäynnin hinta on 41,20 euroa. Käynti psykiatrian poliklinikalla on maksuton.

Vuodeosastomaksu

Vuodeosastomaksu peritään niiltä päiviltä, kun olet sairaalassa. Maksu peritään myös siltä päivältä, kun lähdet kotiin. Jos siirryt hoitoon toiseen hoitopaikkaan, sairaala ei peri maksua lähtöpäivältä. Sen laskuttaa hoitopaikka, jonne siirryt.

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut:

 • vuodeosastolla 47,90 euroa hoitopäivältä
 • psykiatrisella vuodeosastolla 22,50 euroa hoitopäivältä

Pitkäaikaisen sairaanhoidon maksut määräytyvät tulojesi mukaan.

Jos lähdet vuodeosastohoidosta kotilomalle, maksullisia ovat sekä lomalle lähtöpäivä että lomalta paluupäivä.

Alle 18-vuotiaat maksavat seitsemän ensimmäistä päivää, eli niin sanotun omavastuun. Sen jälkeen hoitopäivät vuodeosastolla ovat ilmaisia. Jos olet saanut hoitoa vuodeosastolla muualla kuin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa, näytä siitä tositteet.

Kuntoutushoidon maksu

Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetun kuntoutushoidon maksu on 16,90 euroa käynniltä. Kuntoutushoito määritellään asetuksessa lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Sarjahoitomaksu

Sarjahoitomaksu on 9,00 euroa hoitokerralta. Se peritään:

 • jatkuvasta dialyysihoidosta
 • lääkinnällisestä kuntoutuksesta, esimerkiksi fysioterapiasta, toimintaterapiasta ja psykoterapiasta
 • puhe- ja äänihoidoista
 • haavahoidosta
 • avannehoitajalla käynnistä
 • sädehoidosta ja sytostaattihoidosta
 • muusta vastaavasta hoidosta

Jos käyt sarjahoidossa vähintään 45 kertaa kalenterivuoden aikana, saat loppuvuoden sarjahoidot ilmaiseksi. Alle 18-vuotiaalta emme peri maksua lainkaan.

Jos olet saanut sarjahoitoa muualla kuin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa, näytä siitä tositteet.

Päiväkirurginen toimenpidemaksu

Päiväkirurginen toimenpide maksaa 116,10 euroa. Suurimmassa osassa päiväkirurgisista toimenpiteistä potilas pääsee kotiin samana päivänä. Jos hoito kuitenkin jatkuu seuraavaan päivään, niin hoidosta peritään lisäksi hoitopäivämaksu seuraavalta päivältä.

Kotisairaalamaksut

Lasten kotisairaalahoidosta peritään 41,20 euroa käynniltä, kun lääkäri tekee tutkimuksen tai antaa hoitoa. Tays Hatanpään kotisairaalassa hoito maksaa 41,20 euroa käynniltä tai sarjahoitona 9,00 euroa käynniltä.

Kotisairaalahoidon asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa.

Kansainvälisten potilaiden maksut

EU-maat ja ETA-maat

Jos asut EU-maassa tai ETA-maassa, näytä eurooppalainen sairaanhoitokortti tai E111-todistus, kun tarvitset välttämätöntä sairaanhoitoa. Jos olet Ison-Britannian, Pohjois-Irlannin tai Pohjoismaiden kansalainen, riittää kuitenkin passi tai henkilöllisyystodistus.

Jos hoitosi ei ole välttämätöntä, mutta tarvitset hoitoa, esitä E112-lomake. Muussa tapauksessa sinulta peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Kanadan Québec

Suomella on Kanadan Québecin kanssa sopimus. Jos oleskelet tilapäisesti Suomessa ja olet Québecin asukas, voidaan sairaanhoitokustannuksesi korvata, jos

 • työskentelet Suomessa
 • opiskelet Suomessa
 • perheenjäsenesi työskentelee tai opiskelee Suomessa.

Korvaus tarkoittaa sitä, että maksat hoidosta saman hinnan kuin Suomessa vakituisesti asuvat. Esitä passi tai henkilöllisyystodistus, kun tulet hoitoon.

Australia

Suomella on Australian kanssa sopimus. Jos oleskelet tilapäisesti Suomessa ja olet Australian kansalainen, välitön sairaalahoitosi korvataan. Sopimus ei kuitenkaan koske opiskelijoita. Korvaus tarkoittaa sitä, että maksat hoidosta saman hinnan kuin Suomessa vakituisesti asuvat. Esitä passi tai henkilöllisyystodistus, kun tulet hoitoon.

Muut maat

Jos tulet muualta kuin EU-maasta tai muista sopimusmaista, perimme sinulta todellisia kustannuksia vastaavat maksut. Perimme ne sekä silloin, kun tarvitset välittömästi hoitoa, että silloin, kun hoitosi ei ole välttämätöntä.

Jos sinulla on kotikunta Suomessa

Sinulla voi olla kotikunta Suomessa, vaikka olet jonkun muun maan kansalainen. Silloin perimme sinulta saman hinnan kuin suomalaisilta.

Sotaveteraanit

Jos olet sotaveteraani, emme peri sinulta poliklinikkamaksua, sarjahoitomaksua tai terveyskeskuksen käyntimaksua. Voit saada maksutonta palvelua, kun esität

 • sotilaspassin, jossa on merkintä rintamasotilastunnuksesta
 • erillisen kortin, jossa on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai veteraanitunnuksen myöntämisestä
 • kuvallisen Kela-kortin, jonka kääntöpuolella on merkintä R.

Peruutusmaksu

Voit joutua maksamaan peruutusmaksun, jos olet yli 15-vuotias ja jätät käyttämättä ja peruuttamatta sinulle varatun ajan

 • poliklinikalla
 • terveyskeskuksessa
 • kuvantamistutkimuksessa.

Peruutusmaksu on 50,80 euroa. Jos perut käynnin viimeistään edellisenä päivänä, maksua ei peritä.

Päivystyskäynti, Tays Päivystys Acuta ja Tays Valkeakosken päivystys

Potilas maksaa päivystyskäynnistä vain yhden maksun, joka on osalla potilaista arkisin kello 8 – 20 terveyskeskusmaksu 17,70 euroa ja muuten erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu.

Kehitysvammahuollon asiakasmaksut

Kehitysvammahuollon hoitopäivämaksut lyhytaikaisessa laitoshoidossa ovat:

 • yli 16-vuotiailta 47,90 euroa hoitopäivältä
 • alle 16-vuotialta 16,90 euroa hoitopäivältä

Omaishoitajan vapaan aikainen hoito on 11,40 euroa vuorokaudessa.

Erääntyneet maksut

Jos et maksa sairaalamaksuja ajoissa, maksut siirtyvät perintätoimiston perittäviksi. Maksuihin lisätään viivästyskorko, jonka suuruuden määrittelee korkolaki. Lisäksi jokaisesta maksukehotuksesta tulee viiden euron viivästysmaksu.

Maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Siihen ei tarvita käräjäoikeuden päätöstä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista).

Asiakasmaksukatto

Sairaanhoidon kustannuksille on säädetty maksukatto eli yläraja. Se on 683 euroa kalenterivuodessa. Jos sairaalamaksusi ylittävät tuon summan kalenterivuoden aikana, saat loppuvuoden ajan muut palvelut ilmaiseksi, paitsi lyhytaikaisen laitoshoidon. Lyhytaikainen laitoshoito maksaa sinulle loppuvuoden ajan 17,90 euroa hoitopäivältä.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

 • terveyskeskuksen lääkärissä käynti
 • terveyskeskuksessa annettu yksilöllinen fysioterapia
 • sairaalan poliklinikkakäynti
 • päiväkirurginen hoito
 • sarjahoito
 • yö- ja päivähoito
 • kuntoutushoito
 • lyhytaikainen laitoshoito.

Maksukatossa ei oteta huomioon niitä maksuja,

 • joista saat korvausta tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella,
 • joista sinulle myönnetään toimeentulotukea
 • jotka tulevat erikoissairaanhoidossa järjestetystä kotisairaanhoidosta
 • jotka tulevat siitä, kun kehitysvammainen ihminen on omaishoitajansa lakisääteisen vapaa-ajan hoidossa muualla.

Jos perheessäsi on alaikäisiä lapsia, voidaan toisen huoltajan maksukertymään laskea mukaan myös lasten maksut. Huoltajat voivat yhdessä päättää, kumman maksukertymässä lasten maksut otetaan huomioon.

Vapaakortti

Vapaakortin saamiseksi on esitettävä laskut muiden laitosten asiakasmaksuista.

Vapaakortteja myöntää Taysin potilastoimisto.

Kun maksukatto ylittyy, asiakkaalle myönnetään hakemuksesta vapaakortti.

Asiakasmaksujen kertymistä täytyy seurata itse. Luettelon Taysissa kertyneistä asiakasmaksuista voit pyytää Taysin potilastoimistosta. Säilytä kuitit myös muiden laitosten asiakasmaksuista, jotka olet kalenterivuoden aikana maksanut.

Kun asiakasmaksukatto tulee täyteen, ota yhteyttä Taysin potilastoimistoon. Potilastoimisto myöntää sinulle hakemuksesta vapaakortin. Sillä saat loppuvuoden ajan muut palvelut ilmaiseksi, paitsi lyhytaikaisen laitoshoidon. Lyhytaikainen laitoshoito maksaa sinulle loppuvuoden ajan 17,90 euroa hoitopäivältä.

Maksuvapautus

Joissain tilanteissa voit saada alennusta sairaalamaksuista tai voit vapautua niistä kokonaan. Maksuvapautus on määritelty asiakasmaksulain 11§ 2 momentissa.

 Oikaisuvaatimusohjeet

Asiakasmaksupäätöksestä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Mikäli olet tyytymätön asiakasmaksuun, voit hakea maksuun oikaisua. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä henkilö, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää laskun päivämäärästä.
 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • tekijän nimi, postiosoite ja muut yhteystiedot
 • lasku, johon haetaan oikaisua
 • millaista oikaisua laskuun vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan
   

Oikaisuvaatimus toimitetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamoon:

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Kirjaamo

PL 2000

33521 Tampere
 

Käyntiosoite: Biokatu 12 (Finn-Medi 5 –rakennus 3. krs), Tampere

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pshp.fi