Tämä sivu on kirjoitettu selkokielelläIlmoittautuminen

Sairaaloissamme on ilmoittautumisautomaatteja, joiden avulla voit ilmoittautua vastaanotolle. Automaatit sijaitsevat rakennusten sisääntuloauloissa.

Ilmoittautuminen automaatilla

  • Näytä automaatin lukijaan viivakoodia, joka on kutsukirjeessä, Kela-kortissa tai ajokortissa. Voit ilmoittautua myös näppäilemällä henkilötunnuksesi automaattiin.
  • Automaatti tulostaa kulkuohjeen sille poliklinikalle, jonne sinulla on varattu aika. Automaatti tulostaa sinulle myös käyntinumeron, jolla sinut kutsutaan vastaanotolle.
  • Jos sinulla on useampia ajanvarauksia samana päivänä, automaatti tulostaa ne kaikki aikajärjestyksessä. Käyntinumero on koko päivän sama.
  • Jos sinulla on ongelmia automaatin käytössä, pyydä apua pääaulan neuvonnasta tai poliklinikan henkilökunnalta.

Poliklinikalla

  • Kun tulet poliklinikalle, odotusaulassa on infonäyttö. Seuraa sitä, sillä siihen tulee näkyviin käyntinumerosi sekä vastaanottohuoneen numero. Huomaa, että käyntinumerot eivät tule numerojärjestyksessä.

Ilmoittautuminen kuvantamiseen, röntgeniin tai laboratorioon

  • Jos menet kuvantamistutkimuksiin tai röntgenkuvaukseen, ilmoittaudu kuvantamisen ilmoittautumispisteessä.
  • Laboratoriossa ilmoittaudu Fimlabin ohjeiden mukaisesti automaatilla.