Tämä sivu on kirjoitettu selkokielelläAlaikäisen potilaan oikeudet

Jos olet alaikäinen, voit silti olla riittävän kypsä päättämään itse hoidostasi. Yleensä 15 vuotta täyttänyt nuori pystyy päättämään hoidostaan. Lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, oletko kykenevä päättämään hoidostasi itse.

Asiaan vaikuttavat muun muassa

  • ikäsi
  • kypsyytesi
  • ymmärrätkö hoidon merkityksen ja vaikutuksen terveyteesi
  • ymmärrätkö vaikutuksen terveyteesi, jos kieltäydyt hoidosta.

Jos kykenet päättämään itse hoidostasi, sinua on hoidettava yhteisymmärryksessä kanssasi. Siinä tapauksessa sinulla on myös oikeus päättää, saavatko huoltajasi tietoja terveydestäsi ja hoidostasi.

Kun lapsi ei kykene päättämään hoidostaan, päätöksen voi tehdä huoltaja tai muu laillinen edustaja. Siinä tapauksessa lasta on hoidettava yhteisymmärryksessä huoltajan tai laillisen edustajan kanssa.

Kun lapsen molemmat vanhemmat ovat huoltajia, tarvitaan yleensä kummankin vanhemman suostumus hoitoon. Asiasta on muutamia poikkeuksia:

  • Jos toista vanhempaa ei tavoiteta kiireellisessä tilanteessa, voi toinen vanhempi tehdä päätöksen yksin.
  • Jos kyseessä on tavallinen hoitotoimenpide, yleensä toisen vanhemman suostumus riittää.

Lapsella on oikeus saada hoitoa aina, jos hänen henkensä tai terveytensä on vaarassa. Huoltaja ei voi kieltää sitä. Lapsi voidaan tarvittaessa ottaa lastensuojelulain perusteella huostaan, jotta hänelle voidaan antaa välttämätön hoito.