Tämä sivu on kirjoitettu selkokielelläPotilasasiakirjat

Sinulla on yleensä oikeus tietää, millaisia sinua koskevia tietoja potilasasiakirjoissa on. Jos tiedoissa on virheitä, sinulla on oikeus pyytää korjaamaan ne. Sinua hoitavalla henkilökunnalla on oikeus katsoa potilasasiakirjojasi.

Potilasasiakirjoja ovat

 • potilaskertomus ja siihen liittyvät potilastiedot tai asiakirjat
 • lääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat
 • muut potilaan hoidon yhteydessä syntyneet tiedot ja asiakirjat.

Voit kysyä potilasasiakirjoistasi lääkäriltä tai muilta terveydenhuoltoalan ammattilaisilta, kun käyt vastaanotolla. Sinulla on kuitenkin oikeus saada tiedot myös kirjallisesti.

Jos haluat tarkastaa tietosi, sitä ei merkitä potilasasiakirjoihin. Voit tarkastaa tietosi kerran vuodessa ilmaiseksi.

Joskus potilasasiakirjojen sisältö voi olla haitaksi potilaalle. Potilasasiakirjoihin tutustuminen saattaa vaarantaa terveytesi, hoitosi tai jonkun muun henkilön oikeudet. Siinä tapauksessa saat kirjallisen todistuksen, jossa kerrotaan, miksi et saa tutustua omiin potilasasiakirjoihisi. Jos et ole tyytyväinen, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun ja pyytää häntä ratkaisemaan asian.

Kuka saa käyttää tarkastusoikeutta?

Aikuisella ihmisellä on oikeus tarkastaa potilasasiakirjansa. Huoltaja voi tarkastaa alaikäisen potilasasiakirjat.

Lähiomaisilla ei ole oikeutta tarkastaa potilasasiakirjoja edes silloin, kun läheinen on kuollut. Lähiomainen voi saada kuolleen henkilön tietoja vain poikkeustapauksissa silloin, jos tiedot voivat vaikuttaa vireillä olevan asian käsittelyyn, esimerkiksi kuin henkilön epäillään kuolleen hoitovirheen takia.

Alaikäinen potilas voi tarkastaa potilasasiakirjansa, jos hän on riittävän vanha ja kypsä. 15 vuotta täyttänyt nuori voi yleensä tarkastaa itse potilasasiakirjansa. Jos alaikäinen ei pysty päättämään hoidostaan, tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa.

Myös alaikäisen potilaan huoltajilla on oikeus tarkastaa potilasasiakirjat, jos nuori ei ole kieltänyt sitä.

Tarkastus- ja oikaisupyynnön tekeminen

Jos haluat tarkastaa tai oikaista potilastietojasi, käy kertomassa se terveydenhuollon toimintayksikössä tai lähetä pyyntö OmaTaysista (Omat tietoni → tietopyynnöt).

Voit myös kirjoittaa pyynnön tai täyttää valmiin lomakkeen. Muista allekirjoittaa pyyntö.

Voit tulostaa tästä lomakkeen:

 • Potilastiedon tarkastuspyyntö [Pdf-tiedosto]
 • Potilastiedon oikaisupyyntö [Pdf-tiedosto]

Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake osoitteeseen:

Tampereen yliopistollinen sairaala
Potilaskertomuskeskus
PL 2000
33521 Tampere

tai muuhun Potilaskertomuskeskuksen tai Tays Hatanpään arkiston toimipisteeseen, jonka yhteystiedot ovat lomakkeessa.

Faksi: 03 311 65347 ja 03 311 65381

Jos kirjoitat pyynnön itse, muista laittaa siihen seuraavat tiedot:

 • nimesi
 • henkilötunnuksesi
 • selvitys, mitä potilastietoja haluat
 • osoite, johon kopiot toimitetaan
 • puhelinnumero
 • allekirjoitus.

Pyrimme toimittamaan tiedot kuukauden kuluessa. Lähetämme vastauksen kirjepostina kotiosoitteeseesi tai sähköisesti Suomi.fi-viestinä.