Tämä sivu on kirjoitettu selkokielelläPotilasrekisterit

Potilasrekisteri sisältää potilaiden tutkimukseen ja hoitoon liittyviä tietoja. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja, jotka liittyvät sairaalan tai sairaanhoitopiirin oman toiminnan tilastointiin, laskutukseen sekä tieteelliseen tutkimustoimintaan. Tietosuoja-asetus velvoittaa, että rekisterinpitäjä kertoo potilaalle hänen henkilötietojensa käsittelystä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kerätään potilastietoja

  • sairaanhoitopiirin sairaaloiden rekisteriin ja
  • sairaanhoitopiirin alueen yhteisrekisteriin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteri

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden potilasrekisteri sisältää erilaisia potilaan tutkimukseen ja hoitoon liittyviä tietoja. Niitä ovat esimerkiksi potilaskertomus ja röntgenkuvat. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja, jotka liittyvät sairaalan tai sairaanhoitopiirin omaan toimintaan, tilastointiin ja laskutukseen sekä tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Laissa on määrätty, että potilastiedot on pidettävä salassa. Sinua koskevia tietoja voidaan käyttää eri sairaaloissamme, kun hoidamme sinua. Emme kysy sinulta erikseen lupaa tietojen käyttöön. Emme luovuta tietojasi sivullisille ilman suostumustasi, ellei laki anna siihen erityistä lupaa.

Sinulla on yleensä oikeus tietää, mitä tietoja sinusta on rekisterissä. Jos mukana on virheellisiä tietoja, voit vaatia niiden korjaamista. Jos mukana on tarpeetonta tietoa, voit pyytää, että ne poistetaan.

Keräämme rekisteriin myös sellaista tietoa, joka tulee sairaanhoitopiirin omaan käyttöön tai tieteelliseen tutkimukseen. Tätä tietoa on esimerkiksi toimintaan liittyvä tilastointi sekä hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutus.

Tarkempia tietoja saat , joka on nähtävillä hoitavan yksikön asiakastiloissa. Siinä ei ole yksittäistä ihmistä koskevia tietoja. Kysy lisää henkilökunnalta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisrekisteri

Sairaanhoitopiirin alueen kunnallisella terveydenhuollolla on käytössä yhteinen potilastietorekisteri. Siihen kuuluvat

  • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tays Keskussairaala, Valkeakoski, Sastamala, Pitkäniemi ja Hatanpää sekä
  • kaikki Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveyskeskukset ja kunnallinen erikoissairaanhoito.

Hoitohenkilökunta voi käyttää sinua hoitaessaan yhteisrekisterissä olevia sinua koskevia tietoja, jos sinulle on kerrottu rekisteristä ja jos et ole kieltänyt tietojen käyttöä.

Potilastietojen käyttöä valvotaan lokirekistereiden avulla. Siihen jää merkintä, kuka on lukenut tietojasi, missä ja milloin. Voit kieltää tietojesi katsomisen terveydenhuollon eri toimipisteissä. Silloin hoitohenkilökunta ei voi katsoa niitä tietoja, joita sinusta on kirjoitettu toisessa terveyskeskuksessa tai toisessa sairaalassa.

Potilastietojen luovuttaminen PSHP:n potilasrekisterin ulkopuolelle

Potilastietojasi voidaan luovuttaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisterin ulkopuolelle vain, jos olet antanut siihen kirjallisen suostumuksen. Suostumus on voimassa toistaiseksi, ja voit muuttaa sitä, kun haluat.

Suostumus tarvitaan, ellei laki muuta määrää, tietojen antamiseen seuraaville tahoille:

  • toiset sairaanhoitopiirit
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveyskeskukset ja kunnallinen erikoissairaanhoito
  • yksityiset lääkäriasemat ja sairaalat, yksityiset ammatinharjoittajat
  • sosiaalihuolto
  • työterveyshuolto.