Tämä sivu on kirjoitettu selkokielelläPotilasrekisterit

Potilasrekisteri sisältää potilaiden tutkimukseen ja hoitoon liittyviä tietoja. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja, jotka liittyvät sairaalan tai sairaanhoitopiirin oman toiminnan tilastointiin, laskutukseen sekä tieteelliseen tutkimustoimintaan. Henkilötietolaki velvoittaa, että rekisterinpitäjä kertoo potilaalle hänen henkilötietojensa käsittelystä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kerätään potilastietoja

  • sairaanhoitopiirin sairaaloiden yhteiseen rekisteriin, josta niitä voidaan näissä sairaaloissa käyttää potilaan tutkimuksessa ja hoidossa ilman potilaan suostumusta, sekä
  • sairaanhoitopiirin alueelliseen rekisteriin, jossa ovat sairaaloiden lisäksi mukana alueen kuntien terveyskeskukset ja erikoissairaanhoito. Yhteisen rekisterin potilastietoja voi käyttää hoitosuhteen aikana, jos potilasta on informoitu rekisteristä ja ellei hän ole tietojen käyttöä kieltänyt.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteri

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloilla on oma yhteinen potilasrekisteri. Se sisältää erilaisia potilaan tutkimukseen ja hoitoon liittyviä tietoja. Niitä ovat esimerkiksi potilaskertomus ja röntgenkuvat. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja, jotka liittyvät sairaalan tai sairaanhoitopiirin omaan toimintaan, tilastointiin ja laskutukseen sekä tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Sinua koskevia tietoja voidaan käyttää eri sairaaloissamme, kun hoidamme sinua. Emme kysy sinulta erikseen lupaa tietojen käyttöön. Emme luovuta tietojasi sivullisille ilman suostumustasi, ellei laki anna siihen erityistä lupaa. Laissa on määrätty, että potilastedot on pidettävä salassa.

Potilaalla on yleensä oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Jos mukana on virheellisiä tietoja, potilas voi vaatia niiden korjaamista. Jos mukana on tarpeetonta tietoa, potilas voi pyytää, että ne poistetaan.

Keräämme rekisteriin myös sellaista tietoa, joka tulee sairaanhoitopiirin omaan käyttöön tai tieteelliseen tutkimukseen. Tätä tietoa on esimerkiksi toimintaan liittyvä tilastointi sekä hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutus.

Tarkempia tietoja saat potilasrekisteriselosteesta, joka on nähtävillä hoitavan yksikön asiakastiloissa. Siinä ei ole yksittäistä ihmistä koskevia tietoja. Kysy lisää henkilökunnalta.

Sairaanhoitopiirin alueellinen potilasrekisteri

Sairaanhoitopiirin alueella kunnallisen terveydenhuollon eri organisaatioilla on käytössä yhteinen potilastietorekisteri. Siihen kuuluvat

  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Tampereen yliopistollinen sairaala sekä Valkeakosken ja Vammalan sairaalat
  • kaikki Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveyskeskukset ja kunnallinen erikoissairaanhoito.

Hoitohenkilökunta voi käyttää sinua hoitaessaan yhteisessä potilastietorekisterissä olevia sinua koskevia tietoja, jos sinulle on kerrottu rekisteristä ja jos et ole kieltänyt tietojen käyttöä.

Potilastietojen käyttöä valvotaan lokirekistereiden avulla. Siihen jää merkintä siitä, kuka on lukenut tietojasi, missä ja milloin. Voit kieltää tietojesi katsomisen terveydenhuollon eri toimipisteissä. Silloin hoitohenkilökunta ei voi katsoa niitä tietoja, joita sinusta on kirjoitettu toisessa terveyskeskuksessa tai toisessa sairaalassa.

Potilastietojen luovuttaminen yhteisen potilastietorekisterin ulkopuolelle

Potilastietojasi voidaan luovuttaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisen potilastietorekisterin ulkopuolelle vain, jos olet antanut siihen kirjallisen suostumuksen. Suostumus on voimassa toistaiseksi, ja voit muuttaa sitä, kun haluat.

Suostumus tarvitaan, ellei laki muuta määrää, tietojen antamiseen seuraaville tahoille:

  • toiset sairaanhoitopiirit
  • yksityiset lääkäriasemat ja sairaalat, yksityiset ammatinharjoittajat
  • sosiaalihuolto
  • työterveyshuolto.

>