Tiedote potilaalle Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisestä potilastietorekisteristä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteri (PSHP:n potilasrekisteri)

Tampereen yliopistollisen sairaalan toimipisteissä Tays Keskussairaala, Tays Hatanpää, Tays Pitkäniemi, Tays Sastamala ja Tays Valkeakoski, kerätään potilaiden henkilötietoja Pirkanmaan sairaanhoitopiriin potilasrekisteriin.

Tietoja voidaan käyttää sairaanhoitopiirin sairaaloissa potilaan hoidossa ja tutkimuksessa ilman potilaan suostumusta. Potilastietoja ei luovuteta sivullisille ilman potilaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä.

Tarkempia tietoja potilasrekisteristä ja sen käsittelystä saat potilasrekisteriselosteesta, joka sisältää yleiset tiedot potilasrekisterin sisällöstä. Potilasrekisteriseloste on nähtävillä Taysin internet-sivuilla www.tays.fi/potilasrekisterit.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP:n) yhteisrekisteri

Sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon toimintayksiköissä potilastiedot muodostavat PSHP:n yhteisrekisterin terveydenhuoltolain (1326/2010) 9 §:n mukaisesti. PSHP:n yhteisrekisterin tietoja saa käyttää aktiivisen hoitosuhteen aikana toisessa samaan yhteisrekisteriin kuuluvan kunnallisen terveydenhuollon toimintayksikössä ilman potilaan suostumusta, ellei hän ole käyttöä kieltänyt.

Tampereen kaupungin rekisteriin tehdyt tietojenluovutuskiellot pysyvät entisellään, mutta eivät voi enää 01.01.2018 alkaen koskettaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä. Mahdolliset potilastietojen luovuttamiseen liittyvät kiellot suositellaan tarkastamaan ja tarvittaessa päivittämään Omakannan kautta tai hoitavassa toimipisteessä.

PSHP:n yhteisrekisteriin kuuluvat seuraavien julkisen terveydenhuollon organisaatioiden potilastiedot:

  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Tays Keskussairaala, Tays Hatanpää, Tays Pitkäniemi, Tays Sastamala ja Tays Valkeakoski
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveyskeskukset ja Jokilaakson sairaala.

Potilastietojen luovuttaminen PSHP:n yhteisrekisterin ulkopuolelle

Potilastietoja voidaan luovuttaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisrekisteriin kuulumattomille terveydenhuollon organisaatioille ainoastaan potilaan suostumuksella. Suostumus on voimassa toistaiseksi. Potilaalla on oikeus muuttaa suostumuksen sisältöä tarpeen mukaan.

Erillinen suostumus tarvitaan (ellei lainsäädännöstä muuta johdu) luovutettaessa tietoja seuraaville PSHP:n yhteisrekisteriin kuulumattomille:

  • toiset sairaanhoitopiirit
  • yksityinen työterveyshuolto, yksityiset lääkäriasemat ja sairaalat, yksityiset ammatinharjoittajat
  • sosiaalihuolto

Potilastiedon arkisto ja Omakanta-palvelu (www.omakanta.fi)

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on liittynyt valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon.

Jos potilasta hoidettaessa halutaan katsoa toisen rekisterinpitäjän potilastietoja valtakunnallisesta Potilastiedon arkistosta, tarvitaan potilaan luovutuslupa (aiemmin Kanta-suostumus), jotta potilastiedot ovat luettavissa. PSHP:n yhteisrekisterin alueella tietojen käyttöön hoitosuhteessa riittää, että potilas on saanut informaation siitä, eikä hän ole tietojen käyttöä kieltänyt.

Ennen sairaalaan tuloa voit kirjautua Omakanta -palveluun (omatays.fi tai kanta.fi/omakanta) ja antaa luovutusluvan potilastietojen käyttöön. Samalla voit kuitata saaneesi tiedon Potilastiedon arkistosta ja sairaanhoitopiirin yhteisestä potilasrekisteristä.

Potilastietojen käyttöön organisaatioiden välillä voi tehdä kieltoja Omakanta-palvelussa tai terveydenhuollon yksikössä paikan päällä. Kielto on voimassa toistaiseksi, ja sen voi peruuttaa koska tahansa. Jos potilas on asettanut kieltoja, pitää hänen ilmoittaa erikseen, voiko tietoja käyttää hätätilanteessa.

Merkinnät informoinneista ja luovutusluvista (Kanta-suostumuksista) voidaan tehdä myös käynnin ja osastohoidon yhteydessä.

Asiointi toisen puolesta

Potilaan laillinen edustaja (huoltaja tai edunvalvoja) voi antaa hoidettavan puolesta suostumuksen ja luovutusluvan välttämättömien tietojen luovutukseen. Laillinen edustaja ei voi kieltää tietojen luovuttamista esimerkiksi jatkohoitoa varten.

Jos alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan, hän antaa itse luovutusluvan Potilastiedon arkiston käyttöön tai tietojen antamiseen huoltajalle.

Hoitotahdon kirjaaminen

Omakanta-palvelun kautta voit kirjata myös hoitotahtosi. Kirjaamisella on merkitystä, jos joudut tilanteeseen, jossa et itse ole kykenevä päättämään hoitotahdostasi. Hoitotahdon malli-ilmaisuja löydät joko Omakanta - palvelussa tai Taysin sivulta tays.fi/hoitotahto.