Tämä sivu on kirjoitettu selkokielelläPotilastiedon arkisto ja Omakanta-palvelu

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kuuluu valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Sinne on tallennettu potilaidemme tietoja kesäkuusta 2015 alkaen. Kaikki potilastiedot eivät kuitenkaan tallennu arkistoon.

Jotta hoitohenkilökunta voi katsoa tietojasi potilastiedon arkistosta, kun hoitaa sinua, sinun täytyy antaa siihen lupa. Jos haluat antaa luvan, kirjaudu internetissä Omakantaan. Kuittaa, että olet saanut informaatiota potilastiedon arkistosta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisrekisteristä ja anna sen jälkeen suostumus.

Voit käyttää Omakantaa, jos olet täysi-ikäinen ja sinulla on suomalainen henkilötunnus. Omakannassa näet

  • potilaskertomustekstit
  • lääkemääräykset
  • riskitiedot
  • diagnoosit
  • toimenpiteet, jotka sinulle on tehty
  • laboratoriotutkimusten pyynnöt ja tulokset.

Jos huomaat, että potilastiedoissasi on puutteita, voit vaatia niiden oikaisemista. Jos virheet koskevat Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kirjoitettuja potilastietoja, täytä lomake Potilastiedon korjauspyyntö. Palauta lomake Taysin potilaskertomuskeskukseen.

Voit myös kieltää, että tietojasi ei saa katsoa terveydenhuollon eri toimipaikoissa. Kielto on voimassa toistaiseksi ja ja voit peruuttaa sen koska tahansa. Jos kiellät tietojesi katsomisen, ilmoita erikseen, voiko tietojasi käyttää hätätilanteessa.

Voit tehdä kaikki nämä asiat myös silloin, kun olet hoidossa osastolla tai käyt vastaanotolla:

  • Voit kuitata, että olet saanut informaatiota Potilastiedon arkistosta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisrekisteristä.
  • Voit antaa suostumuksen potilastietojesi katsomisesta.
  • Voit kieltää potilastietojesi katsomisen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi kaikki minusta kirjatut tiedot eivät näy?

Tietosi näkyvät Omakannassa vasta sen jälkeen, kun sinusta kirjoitettu teksti on valmis ja ammattilainen on hyväksynyt sen. Tietosi eivät näy, jos niiden näkymistä on rajoitettu määräajaksi tai pysyvästi.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamistutkimusten tulokset eivät vielä näy Omakannassa. Tämä johtuu siitä, että nämä tiedot eivät vielä siirry Potilastiedon arkistoon. Myöskään kaikki Potilastiedon arkiston tiedot eivät vielä näy Omakannassa.

Miksi reseptien uusiminen ei onnistu sähköisesti?

Kun potilas on saanut hoitoa meillä, hänen hoitonsa jatkuu yleensä kunnan perusterveydenhuollossa. Potilaan on mahdollisuus uusia reseptinsä siellä. Siksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ei käytä sähköistä reseptien uusimista.

Mitä hyötyä Potilastiedon arkistosta on?

Kun henkilökunnalla on ajan tasalla oleva tieto potilaasta, se lisää potilasturvallisuutta. Ammattilaiset näkevät aiempien tutkimusten tulokset, eikä potilaalle tarvitse tehdä turhia hoitotoimenpiteitä. Potilaan tiedot ovat turvassa Potilastiedon arkistossa. Tiedot siirretään suojatulla yhteydellä, ja tietoja katsovat ammattilaiset tunnistetaan varmennekortilla. Voit seurata omia terveystietojasi helposti Omakannassa.

Omakannassa näkyy tietty päivämäärä ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. En kuitenkaan ole käynyt sinä päivänä Taysissa. Miten merkintä on tullut?

Sinun tietojasi on voitu käsitellä hoitoneuvottelussa. Sinusta kirjoitettu lähete on voinut saapua ja sitä on käsitelty. Näistä ei kuitenkaan ole kirjoitettu potilaskertomukseen erikseen. Tällöin Potilastiedon arkistoon tallentuu päivämäärä ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lyhenne PSHP

Miten saan kiellettyä kaikkien tietojen näkymisen?

Voit kieltää tietojesi näkymisen Omakannassa. Muista kuitenkin, että kiellot voivat vaarantaa hoitoasi. Ammattilaiset saavat käyttää tietojasi vain, kun hoitavat sinua.

Miksi en saa kieltää lapseni tietojen näkymistä?

Lasten tietojen näkymistä ei voi kieltää, sillä mukana voi olla lapsen hoidon kannalta elintärkeää tietoa.