Potilasfoorumit

Kehitämme Taysissa toimintaamme asiakaslähtöisesti potilasfoorumien avulla. Foorumien tavoitteena on tuoda potilaan näkökulmaa hoidon ja palveluiden kehittämiseen.

Potilasfoorumi on neuvoa-antava potilasryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmän tarkoituksena on kehittää hoitoon liittyviä palveluja yhdessä sairaalan henkilökunnan kanssa. Foorumeista voidaan käyttää myös nimitystä asiakasraati.

Potilasfoorumiin kuuluvilla on kokemusta sairaalan palveluista. Potilasjäsenten lisäksi foorumiin kuuluu myös sairaalan henkilökunnan edustajia. Ryhmät kokoontuvat muutamia kertoja vuodessa, ja ryhmän jäsenyys on yleensä määräaikainen.

Kokouksissa käsitellään esimerkiksi sairaala-alueen kehittämiseen ja potilashoidon parantamiseen liittyviä aiheita asiakkaan ja potilaan näkökulmasta.

Taysissa useita foorumeita

  • Taysin ensimmäinen potilasfoorumi on toiminut vuodesta 2013 alkaen toimialueella 1, joka hoitaa sisätauteja sekä keuhko-, iho- ja allergiasairauksia. Jäsenet ovat toiminnassa mukana kolme vuotta. Toiminnalle tuo jatkuvuutta se, että vain osa jäsenistä vaihtuu vuosittain.
  • Syöpätauteja sairastaville potilaille ja heidän läheisilleen on keväällä 2017 perustettu oma potilasfoorumi.
  • Myös naistentautien ja synnytysten vastuualueella on toiminut potilasfoorumi vuodesta 2018 lähtien.
  • Lastenpsykiatriassa toimii vanhemmista ja huoltajista koostuva .
  • Harvinaissairauksien asiakasraati käynnistyi syksyllä 2019. 
  • Tays Valkeakosken asiakasraati on aloitti toimintansa vuoden 2019 lopussa.
  • Myös kehitysvammapalveluissa järjestetään asiakasraateja.
  • Apuvälinekeskuksen asiakasfoorumi aloitti toimintansa syksyllä 2021.
  • Vuoden 2022 aikana ovat aloittaneet muun muassa neurologian poliklinikan potilasfoorumi, selkäkipupotilaiden potilasfoorumi sekä kuulokeskuksen potilasfoorumi.