Tays / Hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikka
Potilasohje PGH.30.41

Sukusolujen luovuttaminen ja laki

Voimassa olevan hedelmöityshoitolain mukaisesti sukusoluja luovuttaneet henkilöt rekisteröidään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

Luovutettujen sukusolujen saaja ei saa tietää luovuttajan henkilötietoja. Ainoastaan ulkoiset ominaisuudet kuten pituus, silmien ja hiusten väri sekä etninen tausta kerrotaan.

Luovuttajalla on velvollisuus olla todenmukainen elintapoihinsa ja omaan sekä sukulaistensa terveydentilaa koskeviin kyselyihin vastatessaan. Ennen sukusolujen luovuttamista- luovuttaja saa tietoa lääketieteellisistä, juridisista ja psykologisista luovuttamiseen liittyvistä asioista. Luovuttaja voi laatia luovutukselleen ehdot luovutettujen sukusolujen käytöstä. Lahjasoluhoitaja auttaa luovuttajaa ehtojen laatimisessa. Ennen luovutusta allekirjoitetaan luovutussuostumus.

Ainoastaan luovutetuista sukusoluista mahdollisesti syntyneellä lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada tietoon luovuttajan henkilöllisyys ottamalla yhteyttä hoidon toteuttaneeseen hedelmöityshoitoklinikkaan. Edellytys tähän on, että vanhemmat ovat kertoneet lahjasoluhoidosta lapselle.

Sukusolujen luovuttaminen ei tuo luovuttajalle juridisia eikä taloudellisia velvoitteita hoidosta mahdollisesti syntyvää lasta kohtaan. Luovuttaja ei ole esimerkiksi elatusvelvollinen, eikä mahdollisesti syntyvällä lapsella ole perimäoikeutta luovuttajaan. Luovuttajilla ei ole oikeutta saada tietää sukusolujen vastaanottajien tai luovutetuista sukusoluista syntyneiden lasten henkilöllisyyttä.