Tays / ihotaudit
Potilasohje 60.00.31

Tervetuloa polikliiniseen leikkaukseen

Sinulle on varattu polikliininen leikkausaika ihotautien toimenpideyksiköstä. Leikkaus tehdään paikallispuudutuksessa.

Leikkausta edeltävästi sinun ei tarvitse olla ravinnotta. Leikkausta edeltävänä päivänä on suositeltavaa käydä pesulla ja pestä hiukset. Mikäli leikkaus tehdään kasvojen alueelle, tule ilman meikkiä ja koruja.

Leikkausalueelle saattaa kehittyä toimenpiteen jälkeen mustelmia ja turvotusta noin 1–2 viikon ajaksi.

Mikäli käytät säännöllisesti verenkiertolääkettä (asetyylisalisyylihappovalmisteita: Aspirin, Disperin, Primaspan, Asasantin tai vastaava), pyydämme lopettamaan lääkkeen käytön yksi viikko ennen leikkausta. Lääkkeen voi aloittaa uudelleen heti toimenpiteen jälkeisenä päivänä. Mikäli sinulla on todettu sepelvaltimotauti tai muu sydänsairaus tai aivoverenkiertohäiriö, niin älä lopeta edellä mainittua verenkiertolääkitystä.

Mikäli sinulla on käytössä veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys, esim. Marevan-lääkitys, tulisi INR-arvon olla toimenpidepäivänä alle 2. Tämän asian suhteen kehotetaan ottamaan yhteyttä omaan terveysasemaan annoksen säätämistä varten. Mikäli sinulla on sydämessä keinoläppä, niin Marevania tai muuta hyytymiseen vaikuttava lääkitystä ei saa tauottaa.

Mikäli käytät esimerkiksi apiksabaania (Eliquis), rivaroksabaania (Xarelto) tai edoksabaani (Lixiana), älä ota lääkettä toimenpideaamuna. Mikäli käytät dabigatraania (Pradaxa), älä ota lääkettä toimenpidettä edeltävänä päivänä ja toimenpidepäivän aamuna.

Mikäli käytät klopidogreelia (Plavix, Clopidogrel), prasugeelia (Efient) tai tikagrelolia (Brilique), älä tauota lääkitystä, ja ota yhteyttä leikkausyksikköön.

Omega 3 -valmisteet on hyvä tauottaa kaksi viikkoa ennen toimenpidettä.