Tays / infektioyksikkö
Potilasohje 10.42.04

Tietoa ESBL Klebsiellan kantajalle

ESBL lyhenne tulee sanoista extended spectrum beta-lactamase. ESBL on ominaisuus, joka voi olla suoliston bakteerilla. ESBL bakteerin aiheuttamaan tulehdukseen eivät tavallisimmat antibiootit tehoa. Silloin tulehduksen hoitoon valitaan antibiootti bakteeriviljelyn tuloksen perusteella. Yleensä ESBL löytyy Escherichia coli ja Klebsiella bakteereilta. Nämä bakteerit ovat suolistobakteereita. Tavallisimmin nämä bakteerit aiheuttavat virtsatieinfektion.

ESBL:n kantaja on henkilö, jolla on todettu ESBL-bakteeri. ESBL-kantajuus ei ole sairaus, vaan poikkeavuus elimistön bakteerikannassa. Jos potilaan näytteestä löytyy ESBL-Klebsiella, tieto merkitään potilaskertomuksen riskitietoihin. ESBL Escherichia coli-bakteerista ei tehdä merkintää riskitietoihin. Jos tulehduksen vuoksi otetaan näyte ja siitä ei löydy ESBL-bakteeria, se voi silti olla suolistossa. Sen vuoksi riskitietomerkintää ei poisteta, vaikka bakteeriviljelystä ei aina löydy ESBL-bakteeria. Kantajuuden kestoa ei tiedetä.

ESBL-infektio on ESBL-bakteerin aiheuttama tulehdus. Tavallisimmin se aiheuttaa virtsatieinfektion. Se voi aiheuttaa muitakin infektioita, esimerkiksi haavatulehduksen.

Usein kysytään, mistä olen ESBL-bakteerin saanut. Tarkkaa vastausta on vaikea antaa. Joillakin henkilöillä on ollut edeltävästi ulkomaanmatka. Lähde voi olla ulkomailla nautittu ruoka. Mutta sen voi saada Suomessakin.

Potilaana vuodeosastolla ja vastaanotolla

Hoitoon hakeutuessasi ESBL Klebsiella -tieto on hyvä mainita, sillä se saattaa vaikuttaa mahdolliseen antibioottihoitoon.

Vuodeosastohoidossa sinut sijoitetaan omaan potilashuoneeseen ja sinulla on oma WC. Lähihoidossa henkilökunta käyttää suojakäsineitä ja suojatakkia. Suojavaatetusta ei aina käytetä lyhyillä käynneillä huoneessa, esimerkiksi kun pistäydytään tuomaan lehteä, lääkkeitä tai ruokatarjotinta.

ESBL voi levitä kosketuksen kautta. Tärkein keino ehkäistä leviäminen on hyvä käsihygienia. Henkilökunta ohjaa sinua ja vieraitasi hyvässä käsihygieniassa. Pese ja desinfioi kädet WC-käyntien yhteydessä. Desinfioi kädet potilashuoneesta lähtiessä ja sinne palatessa sekä ennen ruokailua. Hoitohenkilökunta opastaa sinulle käsihuuhteen käytön.

Vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa sinua hoidetaan tavanomaisesti. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta asioidessasi vastaanotolla.

Kotona huomioitavia asioita

ESBL:n kantajuus ei vaikuta elämään sairaalan ulkopuolella. Bakteerien leviämistä kotona voidaan ehkäistä tavallisilla kotihygieniakäytännöillä:

 • Pese kädet WC:ssä käynnin yhteydessä, ennen ruuan laittoa ja ennen ruokailua
 • Pese ja kuivaa kädet ennen haavojen ja katetrien käsittelyä ja sen jälkeen
 • Hammasharja, parranajokone ja muut hygieniatuotteet ovat henkilökohtaisia
 • Kodin puhtaudesta huolehtimiseen riittävät tavalliset puhdistusaineet
 • Pyykki pestään normaaliin tapaan
 • Jokaiselle varataan kotiin oma kylpypyyhe ja käsipyyhe

ESBL Klebsiellan kantajuuden seuranta

ESBL Klebsiellan kantajuuden häviämistä voidaan seurata suunnitelmallisesti. Kantajuuden seurannan voi aloittaa aikaisintaan vuoden kuluttua siitä, kun ESBL on todettu. Ihon tulee olla kunnossa, kun seuranta aloitetaan. Kestokatetri tai cystofix ei ole este kantajuuden seurannalle.

ESBL-seurantanäytteet voidaan ottaa terveyskeskuksessa hoitajan vastaanotolla, vuodeosastolla sairaalahoidon aikana tai muussa hoitoyksikössä. Voit myös itse voi ottaa näytteet ohjeiden mukaisesti kotona, kun näytteiden ottaminen ja säilyttäminen toteutuvat näyteohjeen mukaisesti.  

Kantajuuden arviointia varten tarvitaan seuraavat näytteet:

 • Virtsan bakteeriviljely
 • Ulostenäyte tai peräsuolen limakalvon sivelynäyte kolmasti, eri päivinä (pyyntönumero 9690 MDRsVi)

Näytteet tulee ottaa tilanteessa, jossa sinulla ei ole ollut antibioottihoitoa viikkoon

Jos edellä mainituista näytteistä ei löydy ESBL Klebsiellaa, riskitietomerkinnän poistamista voi tiedustella Taysin Infektioyksikön hygieniahoitajalta numerosta 044 4729385. Soittaa voi kuka tahansa potilasta, asiakasta tai asukasta hoitava henkilö tai potilas itse.

ESBL Klebsiella -riskitiedon poistamisesta päättää Infektioyksikkö. Sinua hoidetaan ESBL-kantajana riskitiedon poistamiseen saakka.

Soitettaessa on oltava tiedot:

 • terveydentilasta
 • ihon kunnosta
 • säännöllisestä lääkityksestä ja viimeisestä antibioottikuurista
 • ESBL-kantajuuden seurantanäytteistä ja niiden tuloksista.

Jos seurantanäytteistä löytyy edelleen ESBL Klebsiella, tämän jälkeen seurannan voi aloittaa uudelleen vuoden kuluttua.

Lisäohjeita voi tarvittaessa kysyä Taysin Infektioyksikön hygieniahoitajalta, puhelin 044 4729385.