Tays kuulokeskus
Potilasohje 55.56.15

Sisäkorvaistute

Miten sisäkorvaistute toimii

Sisäkorvaistute koostuu ihon alle implantoidusta istutteesta ja korvan taakse jäävästä ulkoisesta puheprosessorista. Puheprosessori analysoi ja muuttaa kuullun äänen digitaaliseen muotoon. Digitaalinen ääni siirretään radiotaajuuksilla lähetinkelan kautta ihon läpi istutteeseen, jossa se muunnetaan sähköimpulsseiksi. Sähköimpulssit ohjataan sisäkorvan simpukkaan vietyyn elektrodiin stimuloimaan jäljellä olevia kuulohermosäikeitä.

highres-cochlear-nucleus-5-implant

Kuva 1. Sisäkorvaistute ja ulkoinen puheprosessori ja lähetinkela.

Kenelle sisäkorvaistutekuntoutus sopii

Sisäkorvaistute voidaan asentaa aikuisille ja lapsille, joille tavallisen kuulokojeen antama äänenvahvistus ei enää riitä. Istute voidaan asentaa yhteen tai molempiin korviin.

Päätöksen potilaan sopivuudesta sisäkorvaistutekuntoutukseen tekee aina Tays kuulokeskuksen sisäkorvaistutetyöryhmä. Ennen leikkauspäätöstä tehdään tarkempia kuulotutkimuksia, potilas tapaa työryhmän jäseniä ja saa tietoa istutteesta, leikkauksesta ja sen jälkeiseen kuntoutukseen liittyvistä asioista. Korvien magneetti- ja/tai tietokonekerroskuvauksella selvitetään korvien ja kuulohermojen mahdolliset poikkeavuudet. Potilaan pitää aina sitoutua omalta osaltaan leikkauksen jälkeiseen hoitoon ja kuntoutukseen ja olla tietoinen siitä, että hoidolla ei aina päästä hyvään kuulemistasoon.

Leikkaus

Leikkaus tehdään aina nukutuksessa. Leikkaushaava tulee korvan taakse. Hiuksia ajellaan hieman pois korvan takaa. Leikkaus voidaan tehdä päiväkirurgisena, sairaalassa joutuu olemaan korkeintaan yhden yön leikkauksen jälkeen. Sisäkorvaistuteleikkauksen jälkeen ei yleensä esiinny kovia kipuja.

Leikkauksen jälkeen

Haava pitää suojata vedeltä viikon ajan. Ompeleita ei tarvitse poistaa. Rajua fyysistä rasitusta pitää välttää 2–3 viikkoa. Noin kuukausi leikkauksesta sisäkorvaistute ja prosessori aktivoidaan kuulokeskuksessa. Ensimmäisillä säätökerroilla opetetaan istutteen käyttö, prosessorin ominaisuudet ja säädöt. Ensimmäisen kuukauden aikana kontrolleissa käydään noin neljä kertaa, ja sen jälkeen käynnit harvenevat. Lasten kohdalla kontrollit jatkuvat ainakin kaksi kertaa vuodessa. Kuntoutus etenee yksilöllisesti laaditun suunnitelman mukaisesti.

Miten sisäkorvaistutetta tulee käyttää ja kohdella

Kaikille sisäkorvaistutteen käyttäjille annetaan laitteen käyttöohjeet. Voit aina kysyä epäselvistä asioista Kuulokeskuksen henkilökunnalta. Ulkoiset osat sisältävät elektroniikkaa, joten niitä tulee suojella vedeltä, lialta ja kolhuilta. Mikäli sinulle on suunnitteilla tehdä kirurgisia toimenpiteitä, fysikaalisia hoitoja tai mitä tahansa magneettitutkimuksia, sinun on aina mainittava sisäkorva-istutteen olemassaolosta ja otettava yhteyttä kuulokeskukseen. Voimakas staattinen sähkö eli hankaussähkö voi aiheuttaa häiriöitä istutteen toimintaan. Tästä saat erillisen ohjeen.

Yhteydenotto leikkauksen jälkeen:

Tays Keskussairaala, vuodeosasto 6B, puhelin 03 311 66346