Kuvantamistutkimusten potilasohjeet

Magneettitutkimukset

Mammografiatutkimukset

Natiivi- ja läpivalaisututkimukset

Tietokonetomografiatutkimukset (TT)

Ultraäänitutkimukset