Lasten riskiryhmiä koskeva ohje koronavirusepidemian (COVID-19) aikana

31.3.2019


WHO:n tilastojen (2003) mukaan alle 24-vuotiaiden kuolleisuus aiempien koronavirusepidemioiden (SARS-Cov) yhteydessä oli alle 1 %, kun vastaavasti yli 65-vuotiailla kuolleisuus oli yli 50 %. Toistaiseksi maailmalta (esim. Kiina ja Italia) kerätyn tiedon perusteella ei ole tietoa tai näyttöä siitä, että tilanne olisi uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttaman infektion osalta erilainen.

Tays noudattaa kaikkien lasten sairausryhmien kohdalla THL:n antamia suosituksia. Tays on laatinut yhdessä muiden yliopistosairaaloiden kanssa tarkentavia ohjeita potilasryhmittäin.

Vaikean koronavirustaudin riski ei ole lisääntynyt terveillä tai niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus, esimerkiksi astma, diabetes tai sydänsairaus, on hoitotasapainossa.

Sairastumisriski ei ole yleensä kohonnut myöskään lapsilla, joilla on vaikea perussairaus tai jotka tarvitsevat puolustuskykyä lamaavaa eli immunosuppressiivista lääkitystä esim. syövän, reuman, elinsiirron tai suolistosairautensa vuoksi. Sen sijaan lääkityksen lopettaminen voi olla vaarallista eikä niitä saa muuttaa oma-aloitteisesti. Jos tällaista lääkitystä tarvitseva lapsi tai nuori saa koronavirusinfektioon sopivia oireita, huoltajan tulee ottaa herkästi yhteyttä siihen erikoissairaanhoidon yksikköön, jossa lapsi tai nuori on seurannassa.

Turhaa altistumista koronavirukselle tulee välttää. Osalla potilaista tämä voi tarkoittaa kotiin jäämistä päivähoidosta ja koulusta. Kotiin jäämistä suositellaan THL:n määritelmän mukaan riskiryhmään kuuluville lapsille, joilla on vastustuskykyä heikentävä eli immunosuppressiivinen lääkitys tai jokin vaikea perussairaus, kuten krooninen keuhkosairaus, maksan tai munuaisen vajaatoiminta tai vastustuskykyä heikentävä sairaus.