Tays / lastentautien vastuualue
Potilasohje

Ohjeita lasten avohoitoyksikköön tulijalle

Mitä lasten avohoitoyksikössä tehdään
Ajanvarauspoliklinikoiden toiminta
Varatun ajan muuttaminen tai peruminen
Tulo-ohjeet lasten avohoitoyksikköön
Pysäköinti
Mitä mukaan
Käynnin aikana
 

Mitä lasten avohoitoyksikössä tehdään

Kun lääkäri terveyskeskuksessa, neuvolassa, koulussa tai yksityisvastaanotolla arvioi lapsella olevan sellaisen sairauden, joka vaatii erikoislääkärin tutkimusta tai hoitoa tai mahdollisesti sairaalahoitoa, hän tekee lähetteen lastenklinikkaan. Lähetteen perusteella arvioidaan, onko tutkimukset ja hoito syytä aloittaa osastolla vai avohoitoyksikössä, sekä niiden kiireellisyys.

Perhe saa tiedon varatusta ajasta kirjeitse. Kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat lapset tutkitaan päivystyspoliklinikalla. Lapsen mieluisin paikka sairaanakin on oma koti, ja siksi tutkimukset ja hoito pyritään, mikäli suinkin mahdollista, järjestämään avohoidossa. Kaikki lastentautien vastuualueen erikoislääkärit toimivat myös poliklinikalla.

Ajanvarauspoliklinikoiden toiminta

Lasten avohoitoyksikön ajanvaraustoiminta koskee yleispediatrian poliklinikkaa, erikoisalapoliklinikoita sekä opetuspoliklinikkaa. Uudet potilaat, jotka lähetteen perusteella eivät tarvitse erikoispoliklinikan erityisasiantuntemusta, ohjataan yleispediatrian poliklinikalle tai opetuspoliklinikalle. Lasten ajanvarauspoliklinikat toimivat arkipäivisin kello 8–16. Lapsipotilaiden laboratorionäytteet otetaan lasten avohoitoyksikössä.

Erikoispoliklinikoilla käyvät lapset, joiden sairauden diagnostiikka ja hoito edellyttävät jonkin lastentautien suppean erikoisalan tietämystä. Näillä poliklinikoilla toimivat lastenlääkärit ovat erikoistuneet juuri kyseiseen alaan. Työryhmään kuuluvat erikoisalasta riippuen erikoislääkärin, sairaanhoitajan ja sihteerin lisäksi sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti, psykologi, ravitsemusterapeutti tai toimintaterapeutti.

Varatun ajan muuttaminen tai peruminen

Varatun ajan muuttaminen tai peruminen tapahtuu ottamalla yhteyttä ajan varanneeseen  poliklinikkaan. Yhteystiedot löytyvät erikoispoliklinikoiden sivuilta. Ilmoitattehan äkilliset ajan peruutukset numeroon 03 311 66319 arkisin kello 9−10.

Tulo-ohjeet lasten avohoitoyksikköön

Lasten avohoitoyksikkö sijaitsee Tays Keskussairaalan L-rakennuksessa. Poliklinikalla on käytössä itseilmoittautuminen. Näytä lapsen kelakortin tai kutsukirjeen viivakoodia ilmoittautumisautomaattiin. Automaatti tulostaa kulkuohjeen kohteeseen sekä käyntinumeron, jolla teidät kutsutaan sisään vastaanotolle. Kuvantamistutkimuksiin tai laboratorioon menevää potilasta pyydetään edelleen ilmoittautumaan kyseisen paikan ilmoittautumispisteessä.

Jos lapsesi sairastuu juuri ennen poliklinikkakäyntiä, ota yhteys poliklinikalle. Käynnille ei voi tulla hengitystieinfektiossa tai muussa tarttuvassa taudissa

Pysäköinti

Tays Keskussairaalan alueella on pysäköintihalli ja muita pysäköintialueita asiakkaille. Pysäköinti on maksullista. Pysäköintihallissa on 30 minuutin maksuton pysäköintiaika potilaan tuomista ja hakemista varten. Lue lisää pysäköinnistä täältä

Pysäköintikarttaan on merkitty sairaalan läheisyydessä olevat asiakaspysäköintialueet.

Mitä mukaan?

Kun tuot lasta poliklinikalle, ota mukaan:

  • Kutsukirje, lähete tai poliklinikkakortti
  • Lapsen neuvolakortti ja kasvutiedot
  • Lääkereseptit ja harvinaiset kotilääkkeet (myös astmalääkkeet)
  • Mahdolliset apuvälineet, lastat ja tuet
  • Lapsen sairauteen liittyvät kotiseurantamuistiinpanot ja oirepäiväkirjat
  • Henkilökohtaiset hoitovälineet, kuten verensokerimittari, insuliinikynät, PEF-mittari yms.

Käynnin aikana

Lapsen hoidosta poliklinikalla vastaavat lääkärit ja sairaanhoitajat. Lisäksi hoitoon osallistuvat tarvittaessa bioanalyytikot, fysioterapeutit, muut erityistyöntekijät sekä osastonsihteerit. Lapselle voidaan tehdä laboratorio- ja röntgentutkimuksia, ja niihin pääsyä voi joutua odottamaan.

Yhteistyömme perheiden kanssa perustuu luottamukseen ja yhteisymmärrykseen. Toivomme vanhempien olevan mukana hoidon suunnittelussa, jotta perheen erityistarpeet ja toiveet tulisivat huomioiduiksi. Vanhemmat voivat olla läsnä lapsen hoidossa ja tutkimuksissa.

Pitkäaikaissairailla lapsilla on omalääkäri ja omahoitaja. He suunnittelevat ja järjestävät lapsen hoidon yhteistyössä vanhempien kanssa. Heidän yhteystietonsa saa vastaanotolla. Jos sinulla on kysymyksiä, voit ottaa heihin yhteyttä.