Ohjeita lastenosastolle tulijalle

Mitä mukaan
Tulo osastolle
Pysäköinti
Osastolla
Tietojen anto
Vierailut
Leikki ja koulu
Ruokailu
Yöpyminen
Apua kriisissä

Mitä mukaan

Tullessasi lapsen kanssa sairaalaan osastohoitoon ota mukaan:

  • Kutsukirje tai lähete
  • Neuvolakortti ja kasvutiedot
  • Lääkereseptit ja harvinaiset kotilääkkeet (myös astmalääkkeet)
  • Mahdolliset apuvälineet
  • Lapsen sairauteen liittyvät kotiseurantamuistiinpanot ja oirepäiväkirjat
  • Henkilökohtaiset hoitovälineet, kuten verensokerimittari, insuliinikynät, PEF-mittari yms.
  • Henkilökohtaiset tarvikkeet (hammasharja, hiusharja, silmälasit yms.)
  • Jokin lapselle tärkeä lelu tai tavara
  • Omat sisätossut
  • Koululaisen koulukirjat

Osastolta lapsi saa tarvitsemansa vaipat, vaatteet ja ruoan. Esimerkiksi vauvojen erikoismaitoja ei tarvitse ottaa kotoa mukaan.

Sairaalaan tuotavat omat vaatteet, lelut ja muut tavarat on syytä nimikoida.

Tulo osastolle

Lasten avohoitoyksikkö ja lastenosastot sijaitsevat Tays Keskussairaalan L-rakennuksessa. Saapuessanne sairaalaan ilmoittaudu kutsukirjeessä mainitussa paikassa.

Jos lapsi sairastuu ennen sairaalaan tuloa nuhaan, yskään, kuumeeseen, ripuliin tai rokkotauteihin, ota yhteys sille osastolle, minne lapsi on kutsuttu.

Pysäköinti

Tays Keskussairaalan yhteydessä on pysäköintihalli. johon mahtuu 400 autoa. Hallin osoite on Kuntokatu 2. Hallista on sisäkautta kulkuyhteys lasten ja nuorten sairaalaan. Pysäköintihallissa on 30 minuutin maksuton jättö- ja hakuaika. Pysäköintihalli on maksullinen: hinnat maanantaista perjantaihin kello 8–16 2e/tunti, muulloin 0,50 e/tunti. Pysäköinti maksetaan hallista poistuttaessa.

Lue lisää pysäköinnistä ja julkisen liikenteen yhteyksistä.

Osastolla

Saapumispäivänä on lääkärin tulohaastattelu ja tutkimus, jossa vanhempien toivotaan olevan läsnä. Omat vanhemmat tuntevat aina parhaiten lapsensa, joten heidän huomionsa voinnista ovat hoitavalle henkilökunnalle tärkeitä.

Lapsen hoidosta osastolla vastaavat lääkärit ja hoitohenkilökunta. Lisäksi hoitoon osallistuvat tarvittaessa muut ammattihenkilöt ja erityistyöntekijät sekä terveydenhuollon opiskelijat. Vanhemmat voivat osallistua lapsensa hoitoon osastolla mahdollisuuksien mukaan.

Lapselle nimetään yksi tai useampi omahoitaja, jotka vastaavat pääasiallisesti hänen hoidostaan työvuoroissaan. Myös muut hoitajat hoitavat häntä lääkärin, omahoitajien ja vanhempien yhdessä laatiman hoitosuunnitelman mukaan.

Tietojen anto

Lasta koskevia tietoja annetaan vain vanhemmille. Tietojen antamiseen muille pyydetään kirjallinen suostumus. Vanhemmat voivat keskustella lapsensa hoidosta ja tilanteesta lääkärin kanssa joko osaston lääkärinkierrolla tai erillisinä keskustelu- tai puhelinaikoina, joista tiedotetaan osastolla.

Vierailut

Lastenosastoilla vierailuajat ovat vapaat, mutta lapsen vointi voi rajoittaa vierailuja. Sairaana ei osastoilla voi vierailla. Vanhempien käynnit ovat aina toivottuja, ja sisarusten näkeminen piristää lasta. Myös muut sukulaiset ja ystävät voivat vierailla.

Parhaita tuliaisia lapselle ovat lelut, kirjat ja pelit. Syötävän ja makeisten tuomisesta voi kysyä omahoitajalta.

Leikki ja koulu

Lapsella on oikeus koulunkäyntiin myös sairaalassa. Lastenosastojen läheisyydessä toimii sairaalakoulu. Opettaja tulee osastolle antamaan vieriopetusta niille lapsille, jotka eivät pääse kouluun.

Lastentarhanopettaja ja seurakunnan leikinohjaajat järjestävät esiopetusta ja leikkitoimintaa osaston leikkihuoneessa tai tarvittaessa lapsen vuoteen vierellä. Sairaalaklovnit vierailevat lastenosastoilla joka keskiviikko.

Lastenosastojen potilashuoneissa on televisio ja dvd/videot, joilla voi katsella filmejä ja piirrettyjä.

Ruokailu

Vanhemmat voivat olla lapsensa seurana ja osallistua hänen hoitoonsa mahdollisuuksiensa ja voimavarojensa mukaan. On tärkeää huolehtia myös omasta jaksamisestaan. Joillakin osastoilla on vanhemmille oma kahvihuone tai lepohuone, jossa on wc- ja suihkutilat ja jääkaappi omien ruokien säilytystä varten. Vanhemmat voivat ruokailla myös henkilökunnan ruokasalissa henkilökuntahintaan. Sitä varten saa osastolta lupalapun. Kahvila sijaitsee pääaulassa ja palvelutalossa.

Yöpyminen

Lastenosastojen huoneissa voi läheinen yöpyä, ja hänelle on sitä varten huoneessa seinältä laskettava sänky. Lapsipotilaan vanhemmista toinen voi saada Kelan yöpymiskorvausta. Säilyttäkää kuitti korvausanomusta varten.

Tays Keskussairaalan läheisyydessä on myös muita yöpymismahdollisuuksia, muun muassa potilashotelli.

Apua kriisissä

Lapsen sairastuminen mullistaa koko totutun elämän, ja perhe saattaa tarvita apua monenlaisissa uusissa asioissa. Henkilökunta voi järjestää tarvittaessa tapaamisen sosiaalityöntekijän, teologin tai kriisityöntekijän kanssa. Usein parasta apua ja tukea saa saman kokeneilta. Ensitukiryhmien ja vanhempainryhmien toiminnasta ja tukiperhetoiminnasta saa lisätietoa osastoilta.