Tays / psykiatria
Potilasohje 90.00.09

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Sinulla on diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö. Se on pitkäaikainen mielenterveyden häiriö, johon liittyy vaihtelevasti eri mittaisia masennus-, hypomania-, mania- tai sekamuotoisia sairausjaksoja. Näiden jaksojen välivaiheet voivat olla vähäoireisia tai kokonaan oireettomia. Kyseessä on useimmiten pitkäaikainen, uusiutuva sairaus, jonka hoidossa on keskeistä estää jaksojen uusiutuminen.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö jaetaan kahteen tyyppiin. Tyypin I kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä esiintyy manioita ja masennustiloja tai sekamuotoisia jaksoja. Tyypin II kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä sen sijaan esiintyy masennustiloja ja hypomaniajaksoja.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireet

Hypomaniassa:

 • Poikkeuksellisen kohonnut tai ärtyisä mieliala useamman päivän ajan
 • Toimeliaisuus tai puheliaisuus saattaa olla lisääntynyt
 • Hajanaisuus ja keskittymisvaikeudet
 • Unen tarpeen väheneminen

Maniassa:

 • Mieliala on enimmäkseen koholla, poikkeuksellisen avoin tai ärtyisä tai muuten selkeästi tavanomaisesta poikkeava. Muutos on huomattava ja se on kestänyt vähintään viikon.
 • Toimeliaisuus, puheliaisuus tai fyysinen rauhattomuus lisääntyy
 • Tunne ajatustoiminnan kiihtymisestä
 • Unen tarpeen väheneminen
 • Tavanomaisten sosiaalisten käyttäytymistapojen häviäminen
 • Itsetunnon kohoaminen tai suuruuskuvitelmat
 • Keskittymiskyvyttömyys
 • Uhkarohkea tai vastuuton käyttäytyminen
 • Lisääntynyt seksuaalinen halukkuus tai holtittomuus
 • Sairaudentunnottomuus

Masennusjaksolla:

 • Jakso on kestänyt vähintään kahden viikon ajan.
 • Mieliala on masentunut suurimman osan aikaa.
 • Kiinnostuksen ja mielihyvän menettäminen asioihin, jotka aikaisemmin ovat tuottaneet mielihyvää.
 • Vähentyneet voimavarat ja poikkeuksellinen väsymys
 • Itseluottamuksen ja/tai omanarvontunteen väheneminen
 • Perusteettomat tai kohtuuttomat itsesyytökset
 • Toistuvat kuoleman toiveet tai ajatukset
 • Unihäiriöt
 • Ruokahalun muutokset

Sekamuotoisella jaksolla

hypomaaniset, maaniset ja masennusoireet esiintyvät samanaikaisesti tai vaihdellen hyvin tiheästi.

Mistä kaksisuuntainen mielialahäiriö johtuu?

Tyypin I kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä on perinnöllisten tekijöiden osuus suuri, ja myös tyypin II häiriöön liittyy perinnöllistä alttiutta. Stressaavien elämäntapahtumien merkityksestä ei ole vahvaa tieteellistä näyttöä, mutta niillä saattaa olla merkitystä häiriön laukaisijana.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito ja toipuminen

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa on keskeistä kartoittaa, minkä tyypin häiriöstä on kyse. Sairauden aikaisempi kulku ennustaa myös tulevaa. Yksilölliset tarpeesi ja sairautesi kulku huomioidaan hoitoa suunniteltaessa. Hoidon tehoa myös arvioidaan jatkuvasti.

Lääkehoito

 • Mielialaa tasaava lääkehoito on häiriön keskeisin hoitomuoto.
 • Lääkehoito suunnitellaan yksilöllisesti.
 • Tyypin I kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä on suositeltavaa käyttää koko eliniän kestävää ylläpitolääkitystä.

Psykososiaalinen hoito

 • Pääasiassa hoito tapahtuu avohoidossa, joko perusterveydenhuollossa tai psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa (mielenterveyskeskuksessa tai psykiatrian poliklinikalla).
 • Säännöllinen hoitosuhde on tärkeä, ja tapaamisia on akuuttivaiheessa hyvä olla 1–2 viikon välein, tarvittaessa tiiviimminkin.
 • Seurantatapaamisissa arvioidaan hoidon vaikuttavuutta.
 • Psykoedukaatio ja arjen hallinnan asiat kuuluvat hoitosuhteesi sisältöihin.
 • On tärkeää, että myös läheisesi ovat mukana hoidossasi.

Sairaalahoito

Sairauden akuutissa vaiheessa maniaoireet, itsetuhoisuus ja sairaudentunnottomuus voivat edellyttää sairaalahoitoa. Oireiden vakavuudesta riippuen sairaalahoito voi toisinaan tapahtua myös omasta tahdosta riippumatta.

Tärkeää

 • Sitoudu lääkehoitoosi
 • Tunnista varhaisoireesi
 • Seuraa mielialan muutoksia
 • Tunnista altistavat ja laukaisevat tekijät
 • Huolehdi säännöllisestä vuorokausirytmistä
 • Päihteiden käyttö heikentää oleellisesti sairautesi ennustetta
 • Säännölliset elämäntavat ovat tärkeitä

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön aiheuttamat rajoitukset työn ja työkyvyn suhteen ovat suhteellisen pieniä, jos sairautesi on hyvässä tasapainossa ja olet sitoutunut hoitoosi.

Lisätietoa

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön käypä hoito -suositus löytyy internet-osoitteesta http://www.kaypahoito.fi