Tays / psykiatria
Potilasohje 90.00.11

Liikunta ja psyykkinen hyvinvointi

Liikunnan vaikutus terveyteen

 • Liikunnalla on tutkimusten mukaan kiistatta positiivinen vaikutus mielenterveyteen.
 • Liikunta poistaa ahdistusta ja masennusta, auttaa paniikkihäiriöpotilaita, psykoosipotilaita sekä päihdepotilaita fyysisissä oireissa.
 • Yhdessä muiden hoitokeinojen kanssa, liikunta on erinomainen hoitomuoto masennusta sairastavalle henkilölle.
 • Liikunta keskeyttää masennusajatuksia, kääntää ajatuksia pois negatiivisista tunteista ja antaa sosiaalista tukea, jos sitä harrastetaan ryhmissä.
 • Fyysinen aktiivisuus lisää hyvinvointia ja liikunnalla on saatu hyviä tuloksia myös pitkittyneen kivun hoidossa.
 • Liikunta vaikuttaa myönteisesti rasva-, sokeri ja insuliiniaineenvaihduntaan (diabetes, metabolinen oireyhtymä). Liikunnan vaikutuksesta hengitys tehostuu, hapenottokyky paranee, sydän vahvistuu ja syketaso laskee.
 • Liikunta lisää voimaa, tasapainoa ja koordinaatiota sekä kohentaa ryhtiä. Ryhdin kohentaminen parantaa hengitystoimintaa (keuhkojen kapasiteetti paranee), mitä kautta keskittymiskyky ja vireystilakin paranevat. Hyvän ryhdin ottaminen toimii tavallaan liikunnan muotona ihmisen istuessa paikallaan (oleskelu tv:n tai käsityön ääressä tms.)
 • Liikunta ylläpitää kävely- ja toimintakykyä. Liikuntaa kannattaa harrastaa, vaikka nivelissä tuntuisi kohtuullista kipua, koska liikunta pitää yllä ja parantaa lihaskuntoa ja nivelten liikkuvuutta. Jo pienikin määrä arkiliikuntaa tuo myönteisiä vaikutuksia.
 • Fyysinen aktiivisuus suojaa mahdollisesti myös muistisairauksilta.
 • Ennen liikunnan aloittamista arvioidaan somaattinen kunto, ja tarvittaessa neuvotellaan lääkärin kanssa, jos sinulla on jokin somaattinen sairaus. Psyykenlääkkeiden käyttö ei ole este liikunnalle.
 • Yhdessä toisten kanssa liikkuminen parantaa hyvinvointia sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta.
 • Luontokokemukset ja kosketus ympäristöön liikunnan yhteydessä vaikuttavat aistikokemuksiin ja tuovat hyvää oloa.
 • Tärkeää on valita itselleen sellainen liikuntamuoto, joka tuottaa iloa.

Käypä hoito -suositus

 • Kohtuukuormittavaa kestävyysliikuntaa (esimerkiksi kävelyä) 2,5 tuntia viikossa, esimerkiksi 30 minuuttia viitenä päivänä viikossa, tai raskasta liikuntaa tunti 15 minuuttia viikossa.
 • Yli 65 -vuotiaille lisäksi nivelten liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää liikuntaa.
 • Kaikille luusto-lihas-liikuntaa, esimerkiksi kuntosaliharjoittelua, vähintään kahtena päivänä viikossa.
 • Liikunta voidaan toteuttaa myös 10 minuutin jaksoissa.

Liikuntatottumukseni:

Liikuntasuunnitelmani: