Tays / psykiatria
Potilasohje 90.00.04

Psykoosien hoidossa käytettävät lääkkeet

Psykoosilääkehoito on keskeinen osa psykoosien hoitoa, mutta ei ainoa hoitomuoto. Usein lääkitys mahdollistaa muiden hoitomuotojen hyödyntämisen. Psykoosilääkkeitä käytetään sekä akuutin psykoosin hoidossa että psykoosin jälkeen uudelleen sairastumista ehkäisevänä lääkkeenä. Psykoosilääkkeet normalisoivat aivojen toimintaa, jolloin oireet lievittyvät tai poistuvat. Psykoosilääkkeet eivät aiheuta riippuvuutta eivätkä muuta persoonallisuutta.

Psykoosilääkkeet vaikuttavat aivojen välittäjäaineiden kautta; esimerkiksi dopamiinin ja serotoniinin. Suun kautta otettavan lääkityksen vaihtoehtona voidaan käyttää lihakseen pistettävää pitkävaikutteista injektiota. Injektiolääkityksellä on kaksi etua verrattuna tabletteihin. Injektiolääkityksellä päästään pienempään annokseen kuin tableteilla ja lääkitys on helpompaa, sillä injektio annetaan 2–4 viikon välein. Eri psykoosilääkkeillä on toisistaan poikkeava teho, eivätkä annokset ole vertailukelpoisia suoraan keskenään.

Hoidon aikana voi olla tarpeen käyttää muitakin lääkkeitä, kuten uni- ja rauhoittavia lääkkeitä, mielialalääkkeitä tai lyhytvaikutteisia injektiolääkkeitä.

Lääkehoitosi suunnitellaan yksilöllisesti

Psykoosilääkkeet poikkeavat jossain määrin toisistaan. Eri henkilöillä lääkkeet usein tehoavat eri lailla. Niiden mahdolliset sivuvaikutukset ovat myös yksilöllisiä. Toiset henkilöt ovat herkempiä sivuvaikutuksille kuin toiset. Keskustele rohkeasti lääkärisi kanssa sivuvaikutuksista. Lääkkeen valinta perustuu yksilölliseen arvioon tehosta ja haitoista. Lääkettä voidaan joutua myös vaihtamaan tehon puutteen tai haittavaikutusten vuoksi. Ole kärsivällinen, sillä aikaa saattaa kulua, ennen kuin löydetään juuri sinulle sopiva lääkitys. Muista, että lääkehoitoa ei tule koskaan lopettaa oma-aloitteisesti vaan yhteistyössä hoitavan lääkärisi kanssa.

Psykoosilääkkeiden vaikutuksia

 • poistavat vähitellen aistiharhoja ja harhaluuloja
 • vähentävät ahdistusta ja levottomuutta
 • vähentävät kiihtymistä ja aggressiivisuutta
 • auttavat unettomuuteen
 • tasaavat mielialan vaihteluita
 • parantavat keskittymiskykyä ja yhteistyökykyä
 • lisäävät aktiivisuutta ja avoimuutta
 • auttavat elämään normaalia elämää.

Vaikutusaikataulu (keskimääräinen)

 1. Levottomuus ja unettomuus lievittyvät parin ensimmäisen viikon kuluessa.
 2. Ahdistus, pelkotilat ja eristäytyminen lievittyvät 3–5 viikon kuluessa.
 3. Harha-aistimukset ja harhaluulot lievittyvät noin 4–8 viikon kuluessa.

Psykoosilääkehoito on pituudeltaan yksilöllinen. Tarve voi vaihdella muutamista viikoista koko elämän kestäväksi. Ylläpitohoito on tarpeen monissa tilanteissa, koska ilman psykoosilääkkeitä yhden vuoden seuranta-aikana 75 prosenttia sairastuu uudelleen. Jos lääkitys lopetetaan äkkiä, uudelleensairastumisen riski on kaksinkertainen hitaaseen lopettamiseen verrattuna. On siis tärkeää, että otat lääkkeesi säännöllisesti ohjeen mukaan.

Psykoosilääkkeiden tavallisimpia haittavaikutuksia

 • Väsymys
 • Ruokahalun lisääntyminen
 • Vapina
 • Sisäinen levottomuus
 • Verenpaineen lasku pystyasentoon noustessa
 • Ummetus
 • Suun kuivuminen
 • Ylimääräinen lihasjäykkyys

Jos huomaat lääkkeestäsi haittavaikutuksia, on tärkeää, että kerrot niistä sinua hoitavalle lääkärille. Raskauden tai imetyksen aikana voidaan joutua tarkistamaan lääkityksiä. Lääkkeillä saattaa olla vaikutusta myös ajokykyyn. Runsas tupakointi heikentää usein lääkkeen vaikutusta. Kysy tarvittaessa näistä asioista lääkäriltäsi.

Alkoholi ja huumeet psykoosilääkityksen aikana

Huumeista on syytä pidättäytyä kokonaan, koska ne voivat laukaista tai pahentaa psykoosin oireita. Siinä vaiheessa, kun esiintyy psykoosin oireita, on syytä pidättäytyä myös alkoholin käytöstä. Alkoholilla ja lääkkeillä saattaa olla haitallisia yhteisvaikutuksia.

Psykoosilääkkeiden kustannukset

Suurin osa psykoosin hoitoon käytettävistä lääkkeistä ovat potilaalle maksuttomia (apteekki perii toimitusmaksun). Tätä varten lääkärisi tekee Kelaan tarvittavan lausunnon.

Muista, että lääkehoito on tärkeä osa kokonaishoitoasi.

Lisätietoa löydät potilasohjeesta Tietoa psykoosista.